วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งตั้งกองทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเปิดการประชุมโครงการสร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประจำปี 2560 ว่า กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันดำเนินการโครงการดังกล่าวมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2558-31 มี.ค.2561 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องจากพ่อแม่ ผู้ดูแล ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งเน้นการค้นหาเด็กกลุ่มสงสัยพัฒนาการล่าช้า กลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า นำเข้าระบบการดูแล ให้กลับมามีพัฒนาการสมวัย

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลยังมีแนวคิดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยไทยจากภาษีบาป เช่น เหล้า บุหรี่ ขณะที่ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเร่งค้นหาเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าจากการถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง และจัดหาอาสาสมัครหรือจิตอาสาติดตามช่วยเหลือ เพื่อสร้างเด็กปฐมวัยให้เข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมก้าวสู่วัยเรียน.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเปิดการประชุมโครงการสร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 ก.ย. 2560 04:17 5 ก.ย. 2560 04:17 ไทยรัฐ