วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผ่อนกฎเงินไหลออกนอก

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนไทย ส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 1.ธปท.ได้อนุมัติปรับเพิ่มเติมวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจาก 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง ธปท.ได้ทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับทราบแล้วตั้งแต่เดือน ส.ค.60 ที่ผ่านมา 2.การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงิน สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนธนบัตรกับธนาคารในต่างประเทศได้ จากเดิมต้องทำธุรกรรมผ่านธนาคารของไทยเท่านั้น โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่กลางเดือน ก.ย.นี้ เป็นต้นนี้ไป

ขณะที่นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท.สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร กล่าวว่า การปรับเพิ่มวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีความสนใจไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น และมีจำนวนผู้เล่นมากขึ้น เช่น กองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น ส่วนการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น จากเดิมต้องแลกเฉพาะธนาคารในประเทศเท่านั้น เป็นแลกจากธนาคารต่างประเทศก็ได้ เพื่อความคล่องตัวของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการการผ่อนคลายการไหลออกของเงินดังกล่าว เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 2 ซึ่งได้นำมาบังคับใช้ในช่วงนี้ เพื่อช่วยลดแรงกดดันของการแข็งค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมามีเงินทุนระยะสั้นไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรไทยอย่างต่อเนื่อง.

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ภายใต้การปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มเติม 5 ก.ย. 2560 02:48 5 ก.ย. 2560 02:50 ไทยรัฐ