วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Economic migrant

ถ้าพูดถึง economical คำคุณศัพท์นี้ ไม่ได้หมายถึง เศรษฐศาสตร์นะครับ แต่จะสื่อถึง cheap and not wasteful ราคาถูกและไม่สูญเปล่า แปลเป็นไทยก็คือ ประหยัด นั่นเอง คณะจะเดินทางไปเมืองบูร์-กอง-แบรส เมืองหลักของจังหวัดแอง สาธารณรัฐฝรั่งเศส ใครไม่รู้ถามว่า What is the most economical way to travel to Bourg-en-Bresse in France? วิธีอะไรประหยัดที่สุดในการที่จะไป เมืองบูร์-กอง-แบรสในฝรั่งเศส?

เราอาจจะเห็น good-quality-clothes at economical prices เสื้อผ้าคุณภาพดีที่ราคาประหยัด เซลส์มาขายเกวียนไฟฟ้าให้ โดยเสนอ เงื่อนไขมากมายหลายวิธี อายรีแอน (Eirian) ถามว่า What is the most economical option? เงื่อนไขใดประหยัดที่สุดคะ?

คณะกรรมการถามดิวินา (Divina) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางไปเมืองโกมัลกัลโก (Comalcalco) รัฐตาบัสโก สหรัฐเม็กซิโก ว่า อะไรเกิดขึ้นในคืนสุดท้าย ดิวินาใช้เวลาอรรถาธิบายขยายความประมาณ 1 ชม. กรรมการคนหนึ่งฟังเสร็จก็พูดว่า She is economical with the truth. เธอประหยัดความจริง ฝรั่งใช้ประโยคนี้เพื่อสื่อว่า She is not telling the truth. หล่อนไม่พูดความจริง

Migrant หมายถึง ผู้อพยพ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ ผู้อ่านท่านจะเจอ an economic migrant นี่หมายถึง คนที่อพยพจากประเทศจนไปทำงานในประเทศรวย คนจากโรมาเนียไม่น้อยไปทำงานที่เอลดา (Elda) เมืองของสเปน พลเมืองเอลดาโจมตีผู้อพยพเหล่านี้น่าดู จนนายกเทศมนตรีของเทศบาลเมืองเอลดาต้องพูดว่า Romanian economic migrants have contributed more to the Elda economy than most people realize. ผู้อพยพ (ทางเศรษฐกิจ) โรมาเนียเหล่านี้สร้างเม็ดเงินให้เศรษฐกิจของเอลดามากกว่าที่คนทั่วไปตระหนัก.


นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

ถ้าพูดถึง economical คำคุณศัพท์นี้ ไม่ได้หมายถึง เศรษฐศาสตร์นะครับ แต่จะสื่อถึง cheap and not wasteful ราคาถูกและไม่สูญเปล่า แปลเป็นไทยก็คือ ประหยัด นั่นเอง คณะจะเดินทางไปเมืองบูร์-กอง-แบรส เมืองหลักของจังหวัดแอง 4 ก.ย. 2560 09:53 4 ก.ย. 2560 09:54 ไทยรัฐ