วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ หนังสั้นรวมพลังหาร 2

“เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ” คลิปหนังสั้นน้อมรำลึกถึงพ่อ ต้นแบบความพอเพียงของปวงชนชาวไทย

เรื่องราวความประทับใจที่ไม่มีวันสิ้นสุด...จากคำสอนที่พ่อให้ไว้ ปลูกฝังคนไทยทั้งประเทศใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วย “ปรัชญาความพอเพียง”

นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489...นับเป็น 70 ปี ที่พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งการเถลิงถวัลยราชสมบัติด้วยความอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร...

พระราชกรณียกิจนานัปการนั้นล้วนอำนวยคุณประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

จึงปรากฏพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ เป็นที่ประจักษ์พระปรีชาสามารถทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการเป็นผู้ให้ นักพัฒนาและทรงเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียง

ซึ่งจะเห็นได้จากภาพพระราชกรณียกิจในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เราจะเห็นพระองค์ท่านทรงถือสมุดบันทึก แผนที่และดินสอ พระองค์ทรงเลือกที่ใช้ดินสอในการทรงงาน ด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็ลบง่าย แม้จะเป็นเพียงดินสอหนึ่งแท่ง แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่างประหยัดและเห็นคุณค่าเสมอ

“พระอัจฉริยภาพ” และ “พระปรีชาสามารถ” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย ซึ่งทั่วโลกก็ได้ประจักษ์และกล่าวขานถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านต่างๆ เมื่อครั้งการจัดงานครองราชย์ครบ 60 ปี ได้มีพระมหากษัตริย์ และผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมถวาย พระพรชัยมงคลในโอกาสดังกล่าวถึง 30 ประเทศทั่วโลก พร้อมยกย่องถวายพระเกียรติยศสูงสุด ถือเป็น “พระมหากษัตริย์”...พระองค์แรกของโลกที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคลิปหนังสั้น ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงวางรากฐานและเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตพอเพียงแก่ปวงชนชาวไทย

“ความพอเพียง”...ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกฝังจะถูกจดจำ... ระลึกไปตราบนานเท่านาน และเชิญชวนคนไทยใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า... “ชีวิตพอเพียง ชีวิตหาร 2”

ผ่านดินสอทรงงาน 1 แท่งของพ่อ ความพอเพียงที่พ่อปลูกฝัง ลูกจะทำและใช้อย่างรู้คุณค่า ประหยัดแบบพ่อเริ่มง่ายๆ จากสิ่งเล็กๆ ใกล้ๆตัว

ที่ผ่านมา สนพ. ได้เคยผลิตภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในชื่อในหลวงต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพยนตร์ชุด “หลอดยาสีพระทนต์”

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางสื่อโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภคประเภทส่งเสริมสังคมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี และภาพยนตร์ชุด “ข้าวผัดอิ่มใจ” ได้รับรางวัลจากภาพยนตร์ดีเด่นประจำปี 2555 จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โดยทั้งสองเรื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงาม ไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นต้นแบบแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้จริง

แล้วก็มาถึงปี 2560 สนพ.จัดทำคลิปหนังสั้นเรื่อง “เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ” จากดินสอหนึ่งแท่งของพ่อจะสอนอะไรเรา...

“เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ” ภายใต้โครงการรวมพลังหาร 2 ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่สูญเสียพ่อไป... เริ่มเก็บตัวเงียบและหมกตัวอยู่แต่ในห้องคนเดียว เอาแต่เก็บข้าวของเก่าๆของพ่อมาใช้

แม้กระทั่งรองเท้าคู่ใหม่ที่แม่ซื้อให้ก็ยังไม่ยอมใส่...

ด้วยภาระหน้าที่ของแม่ที่ต้องดูแลทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว ต้องทำงานหนักขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์ของผู้เป็นแม่และลูกชายเหินห่างกันมากขึ้น จนรู้สึกว่าลูกชายทำตัวแปลกๆ

แม่จึงตัดสินใจมาปรึกษาคุณครูเรื่องลูก และได้หยิบดินสอแท่งกุดจนใช้แทบไม่ได้แล้วมาให้ดู บอกครูว่า...ของดีๆที่ซื้อให้เค้าก็ไม่เอามาใช้ คุณครูจึงหยิบสมุดเรียงความเรื่อง “พ่อของผม” ของเด็กชายมาให้แม่อ่าน...วันสุดท้ายที่ผมได้อยู่กับพ่อผมอยากได้จักรยานคันใหม่ แต่พ่อไม่ยอมซื้อให้แล้วบอกว่า... “ของเก่าก็ยังดีอยู่นี่ลูก จะซื้อของใหม่ให้สิ้นเปลืองไปทำไมครับ...เดี๋ยวพ่อซ่อมให้นะ”

เมื่อถึงเวลาที่พ่อต้องไปทำงาน ผมถามพ่อว่า...ไม่ต้องไปนานได้ไหม พ่อตอบว่า “...ก็ถ้าลูกยังฟุ่มเฟือยอยู่ พ่อก็ต้องออกไปทำงานนานๆ เพื่อหาเงินมาให้เราใช้ไงครับ กว่าพ่อจะได้กลับ...เดี๋ยวพ่อก็กลับมานะครับ”

ใจความตอนท้ายของเรียงความได้เขียนไว้ว่า “...ถึงตอนนี้ พ่อจะไม่กลับมาอีกแล้ว แต่ผมก็จะใช้ทุกอย่างอย่างรู้คุณค่า เพราะทุกครั้งที่ผมประหยัด ผมจะรู้สึกเหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆผม...” คุณครูจึงวางดินสอแท่งกุดนั้น และบอกว่าเด็กชายตั้งใจใช้จนกว่าจะใช้ไม่ได้ เหมือนกับต้นแบบความพอเพียงของคนไทย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมุ่งหวังให้หนังสั้นเรื่อง #เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงวางรากฐานและเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตพอเพียงแก่ปวงชนชาวไทย

#เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ เริ่มเผยแพร่แล้วตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา และสิ้นสุดก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 สามารถติดตามหนังสั้นเวอร์ชั่นเต็มได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “รวมพลังหาร 2” และเว็บไซต์ www.รวมพลังหาร2.com 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรง “ค้นคว้า”...“ทดลอง” ด้านการพลังงานในหลายรูปแบบ เป็น “องค์รวม” อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี...

พัฒนาพลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ พัฒนา...เอทานอล ไบโอดีเซล กระทั่งนำไปสู่การลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ในสภาวะวิกฤติน้ำมันแพง ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือ “เกษตรกร” พยุงราคาพืชผล

นำผลผลิตทางการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนได้อีกทางหนึ่ง

เหนือสิ่งอื่นใด...เราต่างค้นพบว่าแนวพระราชดำริของในหลวงเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ยังเป็นปรัชญาในพสกนิกร รัฐบาล องค์กรเอกชนต่างๆใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา “พลังงาน” บนพื้นฐานของ “ทรัพยากร” ที่เมืองไทยมีอยู่อย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน

โดยมุ่งหวังให้พสกนิกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต สิ่งเหล่านี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยากจะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้เสมอเหมือน...

“ชีวิตพอเพียง ชีวิตหาร 2”... “ความพอเพียง”...ที่พ่อปลูกฝังลูกจะทำและใช้อย่างรู้คุณค่า.

“เหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ” คลิปหนังสั้นน้อมรำลึกถึงพ่อ ต้นแบบความพอเพียงของปวงชนชาวไทยเรื่องราวความประทับใจที่ไม่มีวันสิ้นสุด...จากคำสอนที่พ่อให้ไว้ ปลูกฝังคนไทยทั้งประเทศใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วย “ปรัชญาความพอเพียง” 4 ก.ย. 2560 09:50 4 ก.ย. 2560 10:38 ไทยรัฐ