วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่วยทุกคนโดยเสมอหน้า

แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษาแล้ว แต่คดีการทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ก็ยังเป็นประเด็นการโต้เถียงกันต่อไป เมื่อกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการาม ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในฐานะผู้จัดการมรดกนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา เพื่อให้ สนช.ให้ความเห็นชอบ

มีเสียงคัดค้านอย่างหนักแน่นในทันที จากนายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าคณะนักกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าการออกกฎหมายนี้อาจกลายเป็นคุณแก่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีมหาดไทย ที่จะใช้เป็นข้อต่อสู้ในการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลคดีการทุจริตฯ ซึ่งให้จำคุกนายยงยุทธเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอการลงอาญา

อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดท่านหนึ่ง ชี้แจงว่าจากการศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าว พบว่ามีเนื้อหารับรองการทำนิติกรรมส่วนแพ่ง น่าจะหมายความว่ารับรองการซื้อขายที่ดิน เป็นนิติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่มีผลลบล้างการกระทำผิดทางอาญาที่ศาลตัดสินไปแล้ว แต่ก็ยังน่าสงสัยว่านายยงยุทธจะใช้กฎหมายใหม่ เป็นข้อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ได้หรือไม่

คดีที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์เป็นมหากาพย์การเมือง สืบเนื่องมาจากการที่นางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา ทำพินัยกรรมยกที่ดิน 924 ไร่ให้วัดธรรมิการาม ตั้งแต่ปี 2512 แต่กลับมีการโอนที่ดินให้มูลนิธิ และขายต่อให้ 2 บริษัท ซึ่งเป็นของครอบครัวนักการเมืองดัง ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติว่าที่ดินตกเป็นของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ ตั้งแต่วันที่เจ้าของพินัยกรรมถึงแก่กรรม

ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของวัด ไม่สามารถจะโอนหรือซื้อขายกันได้ อธิบดีกรมที่ดินได้ออกคำสั่งยกเลิกการโอนที่ดินอัลไพน์ แต่นายยงยุทธในฐานะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดี จึงกลายเป็นคดีที่ศาลคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพิ่งจะตัดสิน แต่การออก พ.ร.บ.โอนที่ธรณีสงฆ์จะเป็นการทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกหรือไม่?

นอกจากอาจกลายเป็นคุณต่อจำเลย ในคดีที่ศาลพิพากษาแล้ว ยังอาจไม่เป็นธรรมต่อประชาชนอีกนับแสนนับล้านคนที่มีปัญหาหรือถูกกล่าวหาว่าครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นการครอบครองที่ป่าสงวนหรือที่ดิน ส.ป.ก.ไม่รู้ว่ากี่แสนไร่ ทั้งๆที่หลายคนอาจครอบครองที่ดินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ก่อนที่ทางการจะประกาศเป็นเขตป่าสงวนทับที่ชาวบ้าน

การที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนผู้ซื้อที่ธรณีสงฆ์มาโดยสุจริตเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนรู้เห็นมีการเล่นแร่แปรธาตุที่ดินกันมาอย่างไร แต่รัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาที่เกี่ยวกับที่ดินโดยเท่าเทียมเสมอหน้า ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน.

แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษาแล้ว แต่คดีการทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ก็ยังเป็นประเด็นการโต้เถียงกันต่อไป เมื่อกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดธรรมิการาม 4 ก.ย. 2560 09:12 4 ก.ย. 2560 10:38 ไทยรัฐ