วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"บุญรักษ์" ถก "การุณ" หย่าศึกแย่งอำนาจมาตรา 53

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. กล่าวถึงปัญหาการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 โดยเฉพาะการใช้อำนาจมาตรา 53 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ที่ให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง จนก่อให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ และล่าสุดชมรม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศ ไทยและสมาคมนักบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้มีการแก้ไขคำสั่ง คสช.ว่า ตามหลักการการมีองค์กรภายนอกเข้ามาดูแลเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว แต่ที่มีความขัดแย้งกันคืออำนาจตามมาตรา 53 ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

“ผมจะหารือเรื่องนี้กับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. รักษาราชการแทนปลัด ศธ.ในฐานะกำกับดูแล กศจ. และ ศธจ. เพื่อหาทางออก เพราะท่านเป็นเลขาธิการ กพฐ.มาแล้วทราบดีว่าปัญหาอยู่ตรงไหน หากเห็นพ้องต้องกันอย่างไรจะนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค ที่มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน แต่ทั้งนี้จะไม่ให้ กระทบกับคำสั่ง คสช.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. กล่าวถึงปัญหาการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 ... 3 ก.ย. 2560 23:53 3 ก.ย. 2560 23:54 ไทยรัฐ