วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หลักสี่รับสมัครงาน ช่วยสอน ภ.อังกฤษ

นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผอ.เขตหลักสี่ แจ้งว่า เขตหลักสี่เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) ตำแหน่งบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ 8 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ก.ย.60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2576-1445.

นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผอ.เขตหลักสี่ แจ้งว่า เขตหลักสี่เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 6 โรงเรียน 2 ก.ย. 2560 02:16 2 ก.ย. 2560 02:16 ไทยรัฐ