วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.จัดเต็ม ส่ง รล.นราธิวาส เรือ ต.229 เครื่องบิน ร่วมฝึกผสม SEACAT 2017

กองทัพเรือไทย ร่วมการฝึกผสมทางทะเลนานาชาติประจำปี 2560 หรือ SEACAT2017 ครั้งที่ 16 ที่ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยมี สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สหรัฐอเมริกา บังกลาเทศ เข้าร่วมการฝึก...

การฝึกผสม SEACAT 2017 ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย.60 ณ ศูนย์การฝึกและปฏิบัติการนานาชาติ (Multinational Operations and Exercises Center) ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึก ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สหรัฐอเมริกา บังกลาเทศ และมีประเทศที่เข้าฝึกฯ เป็นครั้ง ได้แก่ เมียนมา และศรีลังกาโดยการฝึก SEACAT เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.2002 โดยเน้นหัวข้อการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) และการฝึกภาคทะเล (FTX) เกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการรักษาความมั่นคงทางทะเล เช่น การปราบปรามโจรสลัด การต่อต้านการก่อการร้าย และการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลสำหรับกองทัพเรือไทย ส่งกำลังเข้าร่วมฝึกฯ ประกอบด้วย เรือหลวงนราธิวาส เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 229 เรือตำรวจน้ำ 521 เครื่องบินลาดตระเวนระยะปานกลางแบบที่ 1 (บ.DO –228) ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจน้ำและศูนย์ประสานงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีทัพเรือภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการฝึกฯโดยเมื่อวันที่ 28 ส.ค.60 ระหว่างเวลา 10.00 น.– 14.00 น. กำลังของกองทัพเรือไทยทำการฝึกตรวจค้นเรือ M/V Marstan (เรือต้องสงสัยสมมติ) บริเวณแบริ่ง 163 ระยะ 18 ไมล์ จากแหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กองทัพเรือไทย ร่วมการฝึกผสมทางทะเลนานาชาติประจำปี 2560 หรือ SEACAT2017 ครั้งที่ 16 ที่ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยมี สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สหรัฐอเมริกา บังกลาเทศ เข้าร่วมการฝึก... 1 ก.ย. 2560 10:15 1 ก.ย. 2560 10:36 ไทยรัฐ