วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสส.รณรงค์เข็มขัดนั่งหลังไม่คาด97%

นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้โดยสารแถวหลังละเลยกับการคาดเข็มขัดนิรภัยเพราะเข้าใจว่าการนั่งเบาะหลังจะปลอดภัยกว่าเบาะหน้า ซึ่งตามทฤษฎีรถที่วิ่งด้วยความเร็ว 60 กม./ชม. หากเกิดอุบัติเหตุจะทำให้คนนั่งบนรถพุ่งไปข้างหน้า ส่งผลให้คนไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทะลุกระจก นอกจากนี้ พบว่าผู้ขับรถและผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่รอดชีวิตเพราะคาดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารเบาะหลังรถแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพฯ ช่วงต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา กับผู้โดยสารเบาะหลังจำนวน 3,717 คน พบว่าเพศชายคาดเข็มขัดนิรภัย 4% ไม่คาด 96% เพศหญิงคาด 3% ไม่คาด 97% สรุปภาพรวมผู้โดยสารนั่งเบาะหลังที่นั่งแท็กซี่คาดเข็มขัดนิรภัยเพียง 3% ไม่คาด 97%.

นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้โดยสารแถวหลังละเลยกับการคาดเข็มขัดนิรภัยเพราะเข้าใจว่าการนั่งเบาะหลังจะปลอดภัยกว่าเบาะหน้า 1 ก.ย. 2560 04:13 1 ก.ย. 2560 04:13 ไทยรัฐ