วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เผยผลการเสนอชื่ออธิการฯ มธ.คนใหม่

เผยผลการเสนอชื่ออธิการฯ มธ.คนใหม่

  • Share:

เกศินี วิฑูรชาติ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฉบับที่ 2 เรื่องการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มธ. พ.ศ.2560 โดยมีนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มธ. โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆของ มธ. ซึ่งมีทั้งหมด 45 คน โดย 5 ลำดับแรกที่หน่วยงานเสนอชื่อมากที่สุด มีดังนี้ 1.รศ.เกศินี วิฑูรชาติ ได้รับการเสนอชื่อจาก 49 หน่วยงาน 2.ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ 33 หน่วยงาน 3.ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 26 หน่วยงาน 4.ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 18 หน่วยงาน 5.ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต 14 หน่วยงาน

นายมานิจ เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะต้องนำรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อมาตรวจสอบคุณสมบัติ จากนั้นจะทาบทามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีความถี่สูง เพื่อสอบถามว่าสนใจจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาหรือไม่ หากตอบรับในวันที่ 19 ต.ค.นี้ จะต้องแสดงแนวทางการบริหารต่อคณะกรรมการสรรหาและเปิดโอกาสให้ประชาคมรับฟังได้ ซึ่งในวันเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาฯจะสรุปผลเพื่อนำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 30 ต.ค.นี้.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้