วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.จับมือบริติชเคาน์ซิลรับสมัครโครงการวิจัย

(แฟ้มภาพ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายแอนดรูว์ กลาส ผอ.บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย และนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผอ.กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกันแถลงข่าวการสนับสนุนทุนวิจัยระดับอุดมศึกษา ในโครงการ Institutional Links ซึ่งเป็นโครงการทุนวิจัยขนาดใหญ่ภายใต้ทุน Newton Fund ประจำปี 2560

นายแอนดรูว์กล่าวว่า งานวิจัยที่ได้รับทุนจากโครงการนี้ในปี 2559 จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งทุก เรื่องประสบความสำเร็จมีความคืบหน้าในการวิจัย ได้แก่ 1.ต่อสู้กับมะเร็งด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา โดย ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ม.มหิดล 2.การผลิตไบโอดีเซลอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงานจากน้ำมันพืชในประเทศไทย โดย ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 3.บทบาทของภูมิคุ้มกันแต่กำเนิดในการก่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชนบทของประเทศไทย โดย ดร.บรรจบ ศรีภา ม.ขอนแก่น 4.การกลายพันธุ์ของโรคพันธุกรรมหายากในเด็ก โดย ดร.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ จุฬาฯ 5.การป้องกันวัณโรคและโรคเมลิออยด์ โดย ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ม.ขอนแก่น ร่วมกับ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ม.มหิดล และ ดร.ธนาภัทร ปาลกะ จุฬาฯ 6.ยกระดับเศรษฐกิจไทยด้วยการเพิ่มมูลค่าข้าวที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ม.เกษตรศาสตร์ สำหรับปีนี้กำลังเปิดรับสมัครโครงการวิจัย จนถึงวันที่ 19 ก.ย.นี้ ดูรายละเอียดที่ www.britishcouncil.or.th

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายแอนดรูว์ กลาส ผอ.บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย และนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผอ.กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ก.ย. 2560 04:03 1 ก.ย. 2560 04:03 ไทยรัฐ