วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้จัดหน่วยพระราชทานและปชช.จิตอาสา ลอกคลองแก้น้ำท่วม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำการขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2560

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันขุดลอกคูคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อกำจัดสิ่งที่กีดขวางทางน้ำเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกจากพื้นที่ชุมชนได้สะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งวันนี้กำลังพลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันเก็บผักตบชวาและวัชพืช ที่ขึ้นหนาแน่นในคลองข้างวัดศาลาครืน ซอยเอกชัย 8 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง ที่มีความกว้างคลองประมาณ 6 เมตร ยาว 450 เมตร น้ำไม่สามารถระบายออกได้ เกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ภูมิทัศน์โดยรอบไม่สวยงาม หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จทำให้น้ำไหลเวียนและระบายน้ำได้ดีขึ้น ไม่เกิดมลพิษและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ภูมิทัศน์โดยรอบสะอาดขึ้น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ กำลังพลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดทางเดินริมคลองข้างวัดศาลาครืน กวาดพื้นและกำจัดวัชพืชในสนามหญ้าและทำความสะอาดบริเวณวัดศาลาครืน รวมทั้งทำความสะอาดโรงเรียนราชโอรสาราม เขตจอมทอง ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนาม (ศอส.) ในพื้นที่นี้ให้สะอาดสวยงามอีกด้วย

กิจกรรมจิตอาสา จราจร ในวันนี้เป็นกิจกรรมการรณรงค์และอำนวยความสะดวกการจราจรพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 3,000 คน ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต และมีการจราจรหนาแน่นเป็นอย่างมากตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น ที่เป็นช่วงเวลาที่มีรถผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลวิภาวดีรังสิตและสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ผู้รับผิดชอบดูแลการจราจรในพื้นที่ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสา อำนวยความสะดวกในด้านการจราจร ช่วยเหลือผู้ปกครองในการนำนักเรียนไปส่งเข้าประตูโรงเรียน ถือป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ปฏิบัติตามวินัยจราจร ซึ่งภาพรวมของการจราจรในวันนี้มีความคล่องตัวมากขึ้น

ในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของช่วงในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2560 ในวันพรุ่งนี้ (1 กันยายน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเปิดรับสมัคร “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมทำกิจกรรมในวันนี้และที่ผ่านมามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโอกาสให้ในครั้งนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำการขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 31 ส.ค. 2560 21:12 31 ส.ค. 2560 21:31 ไทยรัฐ