วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

AIS นำร่องใช้ อสม.ออนไลน์ พื้นที่ภาคใต้ มั่นใจเป็นแอปฯช่วยงานสาธารณสุข

เอไอเอส นำร่องใช้ “อสม.ออนไลน์” พื้นที่ภาคใต้ ณ รพ.สต.บางทอง จ.พังงา พร้อมส่งเสริมการทำงานเชิงรุก มั่นใจเป็นจุดเด่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับอสม. อย่างแท้จริง..

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส เผยว่า มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาและขยายการใช้งาน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม ให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อไปใช้งานด้านสาธารณสุขชุมชนให้เกิดคุณค่าต่อสังคมอย่างแท้จริง

สำหรับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด Digital For Thais ในด้านสาธารณสุข โดยเอไอเอสได้ทำงานร่วมกับ รพ.สต. และ อสม. รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ได้นำแอปฯ อสม.ออนไลน์ไปใช้งานแล้วจำนวน 672 แห่งทั่วประเทศ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ มีจำนวน 149 รพ.สต. ซึ่งรพ.สต.บางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ถือเป็นโรงพยาบาลนำร่องในจังหวัดพังงา

ทางด้านนางรัชนี หนูเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทอง เผยว่า รพ.สต.บางทอง มีประชากรที่ต้องดูแลรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 3,300 คน 776 ครัวเรือน มีเจ้าหน้าที่รพ.สต 3 คน โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 72 คนที่ช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างรพ.สต.กับอสม. ในอดีตที่ผ่านมาคือการโทรศัพท์มือถือ และเครือข่ายสังคมออนไลน์อยู่บ้างแต่พบปัญหาในเรื่องการใช้งานที่ยังไม่เฉพาะเจาะจงเพราะมีหลากหลายเรื่องปะปนกันทำให้หลายครั้งที่ อสม.พลาดข้อมูล ข่าวสารสำคัญที่รพ.สต.ส่งให้แก่อสม.

ทั้งนี้ เมื่อทราบว่าเอไอเอสมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างรพ.สต.กับอสม.และเป็นแอปฯ ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ทางโรงพยาบาล จึงได้ศึกษาการทำงานของแอปฯ อสม.ออนไลน์ และได้ติดต่อมาทางเอไอเอสเพื่อนำแอปฯ มาใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชน และเมื่อใช้งานได้ระยะหนึ่ง สิ่งที่ได้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดคือการทำให้ รพ.สต. สามารถเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มีจุดเด่นที่เป็นเมนูภาษาไทย ตัวหนังสือขนาดใหญ่ ชัดเจน และเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับการทำงานของอสม.ไม่ซับซ้อน รวมทั้งเป็นระบบปิดเฉพาะกลุ่มการทำงานจึงเหมาะสมกับวัยของอสม.โดยได้เริ่มใช้ตั้งแต่ มิ.ย.2560 ตอนนี้มีการใช้งานมากกว่า 90% แล้ว ซึ่งพบว่าได้ประโยชน์จากการใช้งานได้จริง.

เอไอเอส นำร่องใช้ “อสม.ออนไลน์” พื้นที่ภาคใต้ ณ รพ.สต.บางทอง จ.พังงา พร้อมส่งเสริมการทำงานเชิงรุก มั่นใจเป็นจุดเด่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับอสม. อย่างแท้จริง.. 31 ส.ค. 2560 18:45 31 ส.ค. 2560 19:13 ไทยรัฐ