วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ในหลวง ไปมอบแก่ราษฎรประสบอุทกภัย จ.มหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดมหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ “เซินกา” และหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถูกน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทำการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน 

วันที่ 31 ส.ค. เมื่อเวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ไปประชุมและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายและถูกน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ใน 13 อำเภอ 130 ตำบล 1,865 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 585,472 ไร่ มีผู้เสียชีวิต 5 ราย

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จำนวน 300 ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ และให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดมหาสารคาม 31 ส.ค. 2560 18:07 31 ส.ค. 2560 22:16 ไทยรัฐ