วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งขึ้นทะเบียนชาวนาประกันภัยข้าวนาปีสิ้นสุดวันนี้

ผู้บริหาร ธ.ก.ส.ชี้การลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีจะสิ้นสุดวันนี้ ส่วนพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากปลูกข้าวช้ากว่าพื้นที่อื่น ปิดรับเข้าโครงการในวันที่ 15 ธ.ค...

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อลดความเสียหายหากเกิดภัยพิบัติแล้งหนัก น้ำท่วม หรือโรคแมลงศัตรูพืชระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ที่ปกติหลังประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ เกษตรกรชาวนาจะได้รับค่าชดเชยจากรัฐ 1,113 บาท/ไร่ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปี รัฐบาลมีโครงการประกันภัยข้าวนาปี 59/60 ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 6 มีพื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่ ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 90 บาท/ไร่ โดยรัฐรับผิดชอบข่าย ปีนี้รัฐสนับสนุนโดยออกสบทบค่าเบี้ยให้เกษตรกร 54 บาท ในส่วนของเกษตรกรทั่วไปต้องชำระส่วนที่เหลือ ในกรณีลูกค้าขอกู้ ธ.ก.ส.เพื่อทำนาข้าว ตามอัตราวงเงินกู้ทุกๆ 4,000 บาท ส่วนนี้ ธ.ก.ส.จะชำระค่าเบี้ยแทนเกษตรกร 36 บาท/ไร่

ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวต่อว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อแปลงนาข้าวรับความเสียหาย หลังผ่านการสำรวจและประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ และรับรองความเสียหาย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้ว ยังจะได้รับค่าสินไหมจากกรมการประกันภัยอีก 1,260 บาท/ไร่ ส่วนกรณีความเสียหายจากโรค แมลงระบาด ความคุ้มครองจะลดลงเหลือ 50% ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการจะมีความสมบูรณ์ เกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยปลูกข้าวแล้ว 15 วัน ไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ปลูกข้าว โดยการลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีสิ้นสุดในวันที่ 31 ส.ค.นี้ ส่วนพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากปลูกข้าวช้ากว่าพื้นที่อื่นๆ จึงปิดรับเข้าโครงการในวันที่ 15 ธันวาคม

ด้านนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ขณะน้ี บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมรับประกันภัยในโครงการดังกล่าวแล้วทั้งหมด 24 บริษัท ได้แก่ 1.บมจ.กรุงเทพประกันภัย 2.บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 3.บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) 4.บมจ.ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) 5.บมจ.ทิพยประกันภัย 6.บมจ.เทเวศประกันภัย 7.บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย 8.บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย 9.บมจ.ไทยศรีประกันภัย 10.บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 11.บมจ.นวกิจประกันภัย 12.บมจ.นำสินประกันภัย 13.บมจ.บางกอกสหประกันภัย 14.บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 15.บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 16.บมจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย 17.บมจ.เมืองไทยประกันภัย 18.บมจ.วิริยะประกันภัย 19.บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย 20.บมจ.สินมั่นคง ประกันภัย 21.บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย 22.บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 23.บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 24.บมจ.แอกซ่าประกันภัย ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ส่งรายชื่อบริษัทประกันภัยดังกล่าวให้กับสำนักงาน คปภ.รับรองฐานะเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ร่วมกับสำนักงาน คปภ. กรมส่งเสริมการเกษตร นายอำเภอ อบต. และ ธ.ก.ส. ในแต่ละจังหวัด เดินสายลงพื้นที่พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมา พร้อมกับจัดอบรมโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2560 รวม 9 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครสวรรค์ สุโขทัย ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และจะเปิดอบรมที่สุดท้ายที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้จะปลูกข้าวนาปีช้ากว่าที่อื่นๆ.

ผู้บริหาร ธ.ก.ส.ชี้การลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีจะสิ้นสุดวันนี้ ส่วนพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากปลูกข้าวช้ากว่าพื้นที่อื่น ปิดรับเข้าโครงการในวันที่ 15 ธ.ค... 31 ส.ค. 2560 14:01 31 ส.ค. 2560 14:26 ไทยรัฐ