วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชงครม. ต้นก.ย. เคาะภาษีเหล้า-บุหรี่ ก่อนก.ม.สรรพสามิตฉบับใหม่บังคับใช้

คลัง จ่อเสนอ ครม. ต้น ก.ย. เคาะอัตราภาษีเหล้า-บุหรี่ ก่อน ก.ม.สรรพสามิตฉบับใหม่บังคับใช้ 16 ก.ย.นี้ ป้องกันกักตุน ย้ำไม่มีผลต่อราคาขายปลีก หรือกระทบผู้ประกอบการ...

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คาดว่า จะเสนอกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เพื่อกำหนดอัตราภาษีสุราและยาสูบภายใต้ พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาช่วงต้นเดือน ก.ย. ในวันที่ 5 ก.ย. หรือ 12 ก.ย.นี้ ก่อน พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้

สำหรับสาเหตุที่ต้องเสนอแยกในส่วนของสุราและยาสูบหลังอัตราภาษีอื่นนั้น เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลต่อการการกักตุนสินค้า อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะไม่เกิดการกักตุนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีการขยายฐานภาษีใหญ่ขึ้น ดังนั้นอัตราภาษีจะเล็กลง ซึ่งจะไม่มีผลต่อราคาขายปลีกหรือกระทบต่อผู้ประกอบการ และนัยของกฎหมายเพื่อต้องการให้การเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และชัดเจนมากกว่า

ทั้งนี้ ภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วในส่วนของเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์จะมีผลทันที ต่างกับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลที่จะมีระยะเวลาให้ปรับตัวเป็นช่วงๆ ช่วงละ 2 ปี รวมทั้งหมด 6 ปี.

คลัง จ่อเสนอ ครม. ต้น ก.ย. เคาะอัตราภาษีเหล้า-บุหรี่ ก่อน ก.ม.สรรพสามิตฉบับใหม่บังคับใช้ 16 ก.ย.นี้ ป้องกันกักตุน ย้ำไม่มีผลต่อราคาขายปลีก หรือกระทบผู้ประกอบการ... 31 ส.ค. 2560 12:26 31 ส.ค. 2560 13:49 ไทยรัฐ