วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไออาร์พีซี' เตรียมตัวสู่ยุค4.0 ประเดิมใช้ดิจิทัลทำงานแทน

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยหลังพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกับ “โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง” ว่า บริษัทฯกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแผนงานที่เรียกว่า ไออาร์พีซี 4.0 ให้ก้าวทันการพัฒนาของประเทศและโลก โดยคาดว่าในปี 2561 จะเริ่มกระบวนการศึกษาและทดลองอย่างจริงจัง เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน และมีผลสำเร็จที่ชัดเจนในอนาคต โดยเฉพาะในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

“ไออาร์พีซี 4.0 จะใช้งบลงทุนและดำเนินงานประมาณ 30 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ในปี 2562 ซึ่งตั้งเป้าว่าจะสามารถทำให้รับรู้กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีประมาณ 30,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานคล้ายกับโครงการเอเวอร์เรส ที่เป็นโครงการที่เน้นเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ปรับปรุงกระบวน การผลิต โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมาก่อนหน้านี้”

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนเป็นไออาร์พีซี 4.0 เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การที่จะสั่งซื้อของอย่างหนึ่งจะต้องมีการจัดเตรียมใบสั่งซื้อและอื่นๆมากมาย ซึ่งถ้ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุกอย่างเป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งานได้เลย สามารถลดขั้นตอนต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติ ที่ในอนาคตผู้ที่มีอำนาจอาจจะมีแอพพลิเคชั่นที่สามารถตอบรับได้ทันที ซึ่งจากเดิมที่ต้องใช้เวลากว่า 90 วัน ในการทำตามขั้นตอน แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ก็จะใช้เวลาเพียง 30 วัน.

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยหลังพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกับ “โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง” ... 31 ส.ค. 2560 05:33 31 ส.ค. 2560 05:33 ไทยรัฐ