วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ค.ต.ป." ระบุชาวบ้านเร่งเน็ตประชารัฐ รอ "ดีอี" เคาะราคา คาดชัดเจน 1-2 เดือน

นายสือ ล้ออุทัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ติดตามโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐของกระทรวงดีอี ที่มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ไวไฟ ฟรี) ไปแล้วกว่า 12,000 หมู่บ้าน ซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และลดช่องว่างการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้

ขณะเดียวกันได้ให้ข้อเสนอแนะกับกระทรวงดีอี เกี่ยวกับการลงทะเบียนการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่ต้องลงทะเบียนครั้งเดียว แล้วสามารถใช้งานได้ทุกครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงได้เสนอแนะให้เร่งรัดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบริการของภาครัฐ เพื่อรองรับการให้บริการ และให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงบริการของรัฐบาลด้วย

“จากการลงพื้นที่การติดตั้งอินเตอร์เน็ตประชารัฐที่ผ่านมา มีชาวบ้านได้มาสอบถามว่าอยากจะต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตเข้าครัวเรือนแล้วจะต้องทำอย่างไร ซึ่งคณะกรรมการ ค.ต.ป. ก็ต้องตอบว่า ต้องรอกระทรวงดีอีมาดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ดีอีรับทราบต่อไป ดังนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้ไปใช้จุดที่ติดตั้งให้บริการฟรีไปก่อน ส่วนจะต่อเชื่อมไปยังครัวเรือนได้เมื่อใดนั้น เป็นอำนาจที่กระทรวงดีอีจะเป็นผู้ดำเนินการ”

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า การต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตประชารัฐไปยังครัวเรือนนั้น ขณะนี้ต้องรอทางทีโอทีเสนอราคามายังกระทรวงดีอีก่อนว่าจะกำหนดราคาในอัตราเท่าใด อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้ จะมีความชัดเจนอย่างแน่นอน.

นายสือ ล้ออุทัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ติดตามโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐของกระทรวงดีอี ที่มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)... 31 ส.ค. 2560 05:25 31 ส.ค. 2560 05:26 ไทยรัฐ