วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พาณิชย์" ยกระดับคุณภาพอัญมณีไทย

นางดวงกมล เจียมบุตร

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ออกระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า พ.ศ.2560 หรือเครื่องหมาย Hallmark “ฮอลล์มาร์ค” ที่จะนำมาใช้ในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโลหะมีค่า เช่น ทอง เงินและแพลทินัม เพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยกำหนดเป็นมาตรฐานสมัครใจเพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ คาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ได้ตั้งแต่เดือน ก.ย.2560 เป็นต้นไป

“GIT จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ร้านค้า นำสินค้าของตนเองมาตรวจสอบที่ GIT เพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งหากผ่าน GIT จะประทับตรา Hallmark ที่สินค้าแต่ละชิ้น เพื่อรับประกันว่าสินค้านั้นๆ มีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าตรงตามมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้มากขึ้น และจะช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับได้อีกด้วย”

ทั้งนี้ การนำเครื่องหมาย Hallmark มาใช้ จะช่วยส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับให้กับไทย เพราะที่ผ่านมาไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกเครื่องประดับรายใหญ่ของโลก แต่การส่งออกเครื่องประดับของไทยยังขาดการรับรองตราสัญลักษณ์บนเครื่องประดับที่เป็นที่ยอมรับ และไม่มีหน่วยงานกลางที่ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของเครื่องประดับอย่างเป็นทางการ รวมถึงไม่มีกฎหมายเรื่องมาตรฐานเครื่องประดับซึ่ง GIT ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และได้เร่งแก้ไข เพื่อสร้างมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับขึ้น โดยได้เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 และมาประสบความสำเร็จในปีนี้

“ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 3 รองจากรถยนต์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โดยปี 2559 ส่งออกไป 500,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) และมีการซื้อขายภายในประเทศอีกกว่า 500,000 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้ว 1 ล้านล้านบาท คิดเป็น 9% ของจีดีพี”.

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ออกระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า พ.ศ.2560 ... 31 ส.ค. 2560 04:29 31 ส.ค. 2560 04:29 ไทยรัฐ