วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดเลื่อมกระจก ราวบันไดนาค

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ประชาชนจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ยังเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังกันไม่ขาดสาย รวมทั้งยังมีองค์กรภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคม ฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ กุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง

น.ส.มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 หนึ่งในผู้ที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ กล่าวว่า รู้สึกใจหายมากเพราะใกล้ถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมากราบสักการะพระบรมศพกับกองประกวด แต่ครั้งนี้มาร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล จึงรู้สึกได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านมาก ได้เห็นประชาชนจำนวนมากมาเข้าแถวรอกราบพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยจริงๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ คือมรดกที่ล้ำค่าที่สุดที่ช่วยให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุด เพราะนอกจากช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังนำมาโยงกับการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้ด้วย ส่วนตัวได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ด้วยการใช้ชีวิตอย่างรู้จักประหยัดและพอเพียง จึงอยากให้คนไทยน้อมนำแนวคิดและคำสอนต่างๆของพระองค์ท่านไปปฏิบัติ

ด้านความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศ นายสุดสาคร ชายเสม ผู้ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างราวบันไดนาคและประติมากรรมท้องไม้พระเมรุมาศ องค์ประธานพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนักเรียนศูนย์ศิลปาชีพ เปิดเผยว่า งานประติมากรรมราวบันไดนาคชั้นที่ 4 อยู่ระหว่างการประดับเลื่อมกระจกสีทอง การประกอบงานหล่อไฟเบอร์กลาสเป็นรูปร่างนาคนิรมิตพญาอนันตนาคราชหรือนาค 7 เศียร ที่ประดับชั้นพระเมรุมาศองค์ประธานบนสุด ส่วนราวบันไดนาคอีก 3 ชั้น และบันไดนาคซ่าง 4 มุมเสร็จแล้ว เทพชุมนุมฐานไพทีนั่งราบ 132 องค์ กำลังประดับเลื่อมกระจก ส่วนเทพยดาท้องไม้ ได้แก่ ครุฑยุดนาค เทพนมนั่งส้น 70 องค์ ปั้นต้นแบบใกล้แล้วเสร็จ ขณะที่งานแกะสลักเทพยดาประดับกลีบจงกลพระโกศจันทน์เสร็จแล้ว กำหนดจัดพิธีทำบุญและส่งมอบก่อนขนย้ายไปติดตั้งยังพระเมรุมาศในวันที่ 15 ก.ย.

นายสุดสาครกล่าวว่า สำหรับการจัดสร้างราวบันไดนาคประดับพระเมรุมาศครั้งนี้ ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของชาติ เพราะเป็นการรวบรวมศิลปกรรมและการสืบทอดภูมิปัญญางานช่างโบราณเอาไว้ด้วยกัน สอดคล้องกับแนวคิดของนายก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบพระเมรุมาศที่กำหนดไว้ และศึกษาเพิ่มเติมจากรูปแบบงานช่างโบราณให้เป็นไปตามจารีตประเพณี แต่เพิ่มเติมให้เป็นศิลปะสมัยปัจจุบัน เพื่อให้งานครั้งนี้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่ในหลวงรัชกาล ที่ 9 องค์ราชันผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไทย ประติมากรรมครั้งนี้จึงใช้สีสูงที่สุดในศิลปกรรมของชาติ

ด้านนายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มงานศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า งานพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือเป็นครั้งแรกในการสร้างเทพยดาท้องไม้เมรุมาศองค์ประธาน เป็นเทพนมนั่งส้น ออกแบบเป็นครุฑและยักษ์ รวมถึงมีการสร้างเทพชุมนุมฐานไพทีนั่งราบ จำนวน 132 องค์ มีครุฑพนมนั่งราบ ยักษ์พนมนั่งราบ พานรพนมนั่งราบ เทวดาพนมนั่งราบ แต่ละชั้นแสดงถึงเทพเทวดามาชุมนุมอัญเชิญส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 เปรียบดั่งสมมติเทพคืนสู่สรวงสวรรค์เป็นคติความเชื่อตามโบราณราชประเพณีผสมผสานงานช่างไทยจัดทำอย่างเต็มที่เพื่อให้พระเมรุมาศสง่างามและอลังการที่สุด โดยเทพยดาแต่ละองค์อาศัยรูปแบบจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ถือเป็นองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง

วันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศในสระน้ำข้างคันนาที่จะมีการปลูกข้าวเป็นรูปเลข ๙ ที่สวนด้านหน้าพระเมรุมาศ จำนวน 3 เครื่องคือ กังหันน้ำชัยพัฒนา 1 เครื่อง เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX 5C 1 เครื่อง และเครื่องกลเติมอากาศแบบใช้ความเร็วในการไหลดึงอากาศมาผสม 1 เครื่อง ทั้งหมดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มูลนิธิชัยพัฒนาและกรมชลประทานร่วมกันคิดค้นพัฒนาขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ประชาชนจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ยังเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังกันไม่ขาดสาย... 31 ส.ค. 2560 03:14 31 ส.ค. 2560 03:54 ไทยรัฐ