วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

780 ล.สร้างแล็บพัฒนาเทคโนโลยี ถนนทางหลวง

(แฟ้มภาพ)

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวภายหลังพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) ถนนพระราม 2 ว่า กรมทางหลวงให้ความสำคัญการพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับงานออกแบบก่อสร้างบำรุงรักษาให้มีความ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย จึงได้ก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ เพื่อรองรับการทดสอบวิเคราะห์และวิจัยด้านงานทางและระบบอำนวยความปลอดภัย รวมถึงฝึกอบรม บุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและบุคคลภายนอก ก่อสร้างบนพื้นที่ 20 ไร่ ประกอบด้วยอาคารบริการ 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง มีห้องปฏิบัติการ 36 ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอย 28,746 ตร.ม. ใช้งบประมาณก่อสร้าง 780 ล้านบาท เริ่มก่อสร้าง วันที่ 27 ก.ย.2559 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 11 ก.ย.2562 ถือว่าเป็นศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทางแห่งแรกในไทย.

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวภายหลังพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) ถนนพระราม 2 ว่า กรมทางหลวงให้ความสำคัญการพัฒนาเทคโนโลยี 31 ส.ค. 2560 02:02 31 ส.ค. 2560 02:10 ไทยรัฐ