วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.ย้ายที่ทำการเริ่มงาน 1 ก.ย.

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่ วธ.ได้สร้างอาคารที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่ที่ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ ติดกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ล่าสุดการดำเนินการเสร็จแล้ว จึงได้กำหนดย้ายที่ทำการของหน่วยงานต่างๆในสังกัด จากอาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี ซึ่งเป็นที่ทำการเดิม โดยทุกหน่วยงานจะเริ่มปฏิบัติงานยังที่ทำการแห่งใหม่ วันที่ 1 ก.ย. ทั้งนี้ จากการประชุมผู้บริหาร วธ. ที่ประชุมหารือถึงการอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในช่วงที่ ย้ายที่ทำการกระทรวง โดยได้กำหนดจัดรถตู้โดยสารให้บริการ 2 จุด ได้แก่บริเวณหน้าอาคารธนาลงกรณ์ ถนนปิ่นเกล้า และหน้าห้างเซ็นทรัล เวสต์เกต บางใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกในระยะแรกให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน สำหรับประชาชนที่ต้องการติดต่อราชการ วธ. สอบถามได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 ส่วนอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2562 ถือเป็นการดำเนินงานระยะที่ 1 ของโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ.

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่ วธ.ได้สร้างอาคารที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่ที่ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพฯ ติดกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ล่าสุดการดำเนินการเสร็จแล้ว... 31 ส.ค. 2560 01:21 31 ส.ค. 2560 01:30 ไทยรัฐ