วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.ปฏิรูป ตร.ลดหน้าที่ตำรวจ ถ่ายโอนภารกิจ 11 ด้าน ให้หน่วยอื่นใน 5 ปี

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจวางกรอบลดหน้าที่ ตร. ลุยถ่ายโอนภารกิจ 11 ด้าน ไปให้หน่วยงานอื่น ขีดเส้นต้องทำให้เสร็จภายใน 5 ปี ลดภารกิจสีกากีให้เหลือแค่ดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเดียว 

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.60 ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารกับสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจว่า ที่ประชุมหารือถึงปัญหาจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 แสนกว่านายในประเทศไทยที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน แม้จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ให้ตำรวจ 3 นายดูแลประชาชน 1 แสนคน แต่เนื่องจากตำรวจไทยมีภารกิจด้านอื่นๆ มากมาย ทำให้ไม่สามารถบริการประชาชนได้เพียงพอ

ที่ประชุมจึงเห็นตรงกันในหลักการให้ถ่ายโอนภารกิจตำรวจ 11 ด้านไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง อาทิ จราจร ป่าไม้ ท่องเที่ยว รถไฟ ทางหลวง แต่ต้องให้เวลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมตัวด้านบุคลากร งบประมาณให้พร้อม จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันที คาดว่าจะใช้เวลาถ่ายโอนภารกิจ 11 ด้านได้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี โดยไม่ต้องเอาตัวตำรวจไปอยู่ในหน่วยงานนั้นๆ ยกเว้นบุคคลนั้นมีความสมัครใจอยากไป ซึ่งสุดท้ายแล้ว ภารกิจตำรวจจะเหลือเพียงหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยงานบริการประชาชน เช่น การแจ้งความ ให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่วนมาตรการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจนั้น จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจวางกรอบลดหน้าที่ ตร. ลุยถ่ายโอนภารกิจ 11 ด้าน ไปให้หน่วยงานอื่น ขีดเส้นต้องทำให้เสร็จภายใน 5 ปี ลดภารกิจสีกากีให้เหลือแค่ดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเดียว 30 ส.ค. 2560 17:54 30 ส.ค. 2560 19:18 ไทยรัฐ