วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกอวัยวะขนาดเล็กช่วยให้แพทย์ รักษาโรคหลอดลมพอง

โรคซิสติก ไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis) หรือโรคหลอดลมพอง เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดการสร้างเสมหะข้นในปอด เกิดเมือกในตับอ่อน อาการของผู้ป่วยโรคนี้ นอกจากปอดจะเต็มไปด้วยมูกเหนียวในปอดแล้วยังหายใจลำบาก แต่เมื่อเร็วๆนี้ นักวิจัยจากสถาบันอูเบรชท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้คิดค้นวิธีการช่วยรักษาโรคดังกล่าว ด้วยการใช้เซลล์ในร่างกายผู้ป่วยมาปลูกอวัยวะขนาดเล็ก เพื่อทดลองหาหนทางรักษาในทางการแพทย์

เทคนิคที่ใช้คือนำเซลล์จำนวน 2-3 เซลล์ออกจากผู้ป่วยมาใส่ในจานทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกให้เป็นอวัยวะขนาดเล็กๆ เลียนแบบอวัยวะขนาดของจริง คล้ายกับลำไส้ใหญ่ถูกย่อเหลือเพียงขนาดเล็กๆ เพื่อทดสอบการตอบสนองต่อการรักษา โดยจะทำให้แพทย์หาแนวทางในรักษาผู้ป่วยต่อไปได้ ซึ่งในปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงอวัยวะลักษณะนี้ในหลายประเทศ เช่น ในออสเตรเลียมีการเพาะเลี้ยงไตขนาดเล็กเพื่อทดสอบตัวยา ส่วนในสหรัฐอเมริกาก็มีการทดลองใช้ชิ้นตับเล็กๆ กระตุ้นอวัยวะที่ล้มเหลว หรือนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในอังกฤษ ได้สร้างสมองขนาดเล็กหลายร้อยแบบ เพื่อศึกษาวิธีสร้างเซลล์ประสาท และทำความเข้าใจต่อโรคออทิสติก รวมถึงใช้ทดสอบไวรัสซิกาที่มีผลทำให้สมองทารกผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม แม้ความคิดและวิธีปลูกอวัยวะขนาดเล็กจะมีแนวโน้มในเชิงบวก แต่ยังมีข้อจำกัดอื่นๆของการปลูกอวัยวะในจานทดลอง นักวิทยาศาสตร์บางคนเผยว่า วิธีนี้อาจมีอุปสรรคหากใช้กับการวิจัยมะเร็ง เนื่องจากการเติบโตของก้อนมะเร็งขนาดเล็กเป็นสิ่งที่ท้าทายและยากมาก เมื่อต้องทำในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งบางรายอาจไม่มีเวลาหรือชีวิตเหลือพอที่จะอยู่รอ.

โรคซิสติก ไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis) หรือโรคหลอดลมพอง เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดการสร้างเสมหะข้นในปอด เกิดเมือกในตับอ่อน อาการของผู้ป่วยโรคนี้ 30 ส.ค. 2560 16:23 30 ส.ค. 2560 16:23 ไทยรัฐ