วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาล รธน.นัด 5 ก.ย.แถลงด้วยวาจา ปมวาระผู้ตรวจการฯ

ศาลรัฐธรรมนูญนัด 5 ก.ย.นี้ แถลงด้วยวาจา ปมวาระดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ก่อนลงมติ

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.60 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้อง กรณีที่ประธาน สนช.ส่งความเห็นของสมาชิก สนช.จำนวน 36 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง(1) ประกอบมาตรา 263 ว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 56 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบัน โดยวันนี้ (30 ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดฟังคำชี้แจงด้วยวาจา และให้ส่งความเห็นเป็นหนังสือของผู้แทนของสมาชิก สนช. ซึ่งเป็นผู้เสนอความเห็นฝ่ายเสียงข้างน้อย และผู้แทนของสมาชิก สนช.เสียงข้างมาก ปรากฏว่าประธาน สนช.ผู้ร้องได้ส่งความเห็นของทั้งสองฝ่ายเป็นหนังสือ โดยไม่มีผู้ใดมาศาล ศาลจึงมีคำสั่งรับความเห็นเป็นหนังสือดังกล่าวรวมไว้ในสำนวน และได้กำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยพร้อมทั้งอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย คดีพอวินิจฉัยได้จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาก่อนลงมติ และลงมติในวันอังคารที่ 5 ก.ย. เวลา 11.00 น.

ศาลรัฐธรรมนูญนัด 5 ก.ย.นี้ แถลงด้วยวาจา ปมวาระดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ก่อนลงมติ 30 ส.ค. 2560 15:57 30 ส.ค. 2560 20:06 ไทยรัฐ