วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระอาทิตย์ทรงกลด ขณะทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลากลางนราธิวาส หลัง 2

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นำประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลากลางนราธิวาส หลังที่ 2 เชื่อเป็นมงคล เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด

เมื่อเวลา 11.09 น. วันที่ 30 ส.ค. 60 บริเวณสถานที่ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังที่ 2 ม.8 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส กำหนดให้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังที่ 2 โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ สำนักพระราชวัง ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังที่ 2 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมประกอบพิธี

ทั้งนี้ การประกอบพิธีเริ่มด้วยการจุดธูปเทียนบูชาเทพยดา บูชาฤกษ์ และต่อด้วยพระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่แท่นศิลาฤกษ์ ขณะนั้นเกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้น ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมประกอบพิธี อย่างไรก็ตาม พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 นี้ ถือเป็นเทวีฤกษ์ ลัคนา ราศีตุล ที่มีการกำหนดไว้เพื่อความสิริมงคลและเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากอุปสรรคและอุปัทวันตรายทั้งปวง 

สำหรับการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังที่ 2 นี้ ได้รับงบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 428,400,000 บาท ใช้แบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอาคารจัตุรมุข 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 15,500 ตารางเมตร โดยขอใช้ที่ดิน 50 ไร่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่ ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อก่อสร้าง เริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้างวันที่ 30 มี.ค. 60 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 9 ก.ย. 63.

เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นำประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลากลางนราธิวาส หลังที่ 2 เชื่อเป็นมงคล เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด 30 ส.ค. 2560 15:33 30 ส.ค. 2560 15:48 ไทยรัฐ