วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีเสียว!! 11.67 ล้านคน อาจจนไม่จริง กรองอีกครั้ง ก่อนแจกบัตรคนจน

เอาข้อมูลจากนักศึกษาลงพื้นที่ มากรองอีกครั้ง คุณสมบัติผู้มีรายได้น้อย จากผู้ผ่านเกณฑ์ 11.67 ล้านคน ก่อนเคาะตัวเลข เริ่มแจกบัตรคนจน ตั้งแต่ 21 ก.ย. กรมบัญชีกลาง แนะผู้ลงทะเบียนตรวจสิทธิให้แน่ชัดได้หรือไม่...

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะพิจารณาผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.67 ล้านคนอีกครั้ง ก่อนจะเริ่มทยอยแจกบัตรภายในวันที่ 21 ก.ย. ให้ทันวันที่ 1 ต.ค. เพื่อให้ผู้ได้รับบัตรสามารถใช้สิทธิ์ได้

สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนกว่า 14 ล้านคน ชั้นแรกเป็นการตรวจสอบเรื่องรายได้โดยกรมสรรพากร, การตรวจสอบบัญชีเงินฝาก โดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารรัฐ การตรวจสอบสัญชาติ โดยกรมการปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ พบมีผู้ถูกตัดสิทธิไป 2.6 ล้านคน เพราะมีรายได้และทรัพย์สินเกิน 1 แสนบาท ทำให้เหลือจำนวนผู้ผ่านหลักเกณฑ์ 11.67

ล้านคน

อย่างไรก็ตามในวันพฤหัสบดีนี้จะได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามที่ให้สำนักงานสถิติแห่งชาตินำนักศึกษาลงพื้นที่ไปสำรวจเชิงกายภาพ และนำข้อมูลกลับมาให้กระทรวงการคลังใช้เป็นเงื่อนไขที่จะกลั่นกรองอีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลที่ประชาชนให้มาในการลงทะเบียนอาจจะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น ตอนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตอนลงทะเบียนว่า รายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท แต่เมื่อนักศึกษาไปสอบถามรายละเอียดอาจจะบอกมีรายได้เดือนละ 1 หมื่นบาท เมื่อคูณ 12 เดือน รายได้เกิน 1 แสนบาท เป็นต้น โดยผลการกลั่นกรองรอบ 2 นี้ จะส่งผลสำรวจทั้งหมด และสรุปตัวเลขสุดท้ายก่อน 21 ก.ย. ซึ่งเป็นวันที่เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนการแจกบัตร ทางกรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทย จะเป็นแม่งานในการนำส่งบัตรให้แก่ผู้ที่จะต้องไปจ่ายต่อให้ผู้รับบัตร ซึ่งได้มีการทยอยถ่ายโอนข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาไว้ในบัตรสวัสดิการ โดยทุกอย่างมีการเตรียมการวางแผนไว้นานแล้ว โดยใช้จุดลงทะเบียนเป็นจุดแจกบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับการกลั่นกรองข้อมูลทั้ง 2 รอบแล้ว จะเริ่มนำบัตรใบใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

ด้าน น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงการกระจายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ว่า หลังจากที่ประชุม ครม.วานนี้ (29 ส.ค.) ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนั้น ในระหว่างนี้จะมีการทยอยตรวจสอบสิทธิของผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนไว้อีกครั้ง เพื่อให้ได้ผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิแท้จริงตรงตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดไว้ จากขั้นตอนนี้อาจทำให้จำนวนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเข้าโครงการไว้ลดลงไปเล็กน้อย จากยอดล่าสุดที่ 11.67 ล้านคน โดยขณะนี้มีอยู่ในฐานข้อมูลครบแล้ว และนำมารวมอยู่ที่กรมบัญชีกลาง ถ้ามีการตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน จะไม่แจกบัตร

ทั้งนี้ก่อนวันที่ 15 ก.ย. ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้ควรไปตรวจสอบสิทธิให้แน่ชัดก่อนว่าตัวเองจะเป็นผู้ได้รับสิทธิในโครงการนี้หรือไม่ จากหน่วยที่ลงทะเบียนไว้ หรือที่สำนักงานเขต ตลอดจนธนาคารทั้ง 3 แห่งที่เปิดรับลงทะเบียน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

“การผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เร่งทยอยผลิตบัตรออกมาประมาณ 4 แสนบัตรต่อวัน เมื่อผลิตครบตามจำนวนผู้มีรายได้น้อยของจังหวัดใดแล้ว ก็จะนำส่งไปพักไว้ที่คลังจังหวัดนั้นๆ ก่อน และเมื่อได้ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิขั้นสุดท้ายภายในวันที่ 15 ก.ย.แล้ว ถึงจะทยอยแจกจ่ายไปยังหน่วยลงทะเบียน และธนาคารทั้ง 3 แห่งของแต่ละจังหวัด เพื่อเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมารับ ซึ่งจะสามารถแจกจ่ายบัตรให้แก่ประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 21-30 ก.ย.นี้ เพื่อให้ทันกับการเริ่มโครงการในวันที่ 1 ต.ค.”.

เอาข้อมูลจากนักศึกษาลงพื้นที่ มากรองอีกครั้ง คุณสมบัติผู้มีรายได้น้อย จากผู้ผ่านเกณฑ์ 11.67 ล้านคน ก่อนเคาะตัวเลข เริ่มแจกบัตรคนจน ตั้งแต่ 21 ก.ย. กรมบัญชีกลาง แนะผู้ลงทะเบียนตรวจสิทธิให้แน่ชัดได้หรือไม่... 30 ส.ค. 2560 15:27 30 ส.ค. 2560 15:50 ไทยรัฐ