วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจเนื้อมะพร้าวน้ำหอม ไม่ต้องผ่าป้องกันตีกลับ

มะพร้าวน้ำหอม ผลไม้ส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ปีละหมื่นกว่าล้านบาท แต่มะพร้าวน้ำหอมที่ส่งออกไปป้อนตลาดโลกได้นั้น จะต้องมีเนื้อและน้ำมะพร้าวได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ

ดังนั้น ก่อนที่จะทำการส่งออก ผู้ประกอบการจะต้องมีการตรวจสอบด้วยการผ่ามะพร้าว 1 ลูกต่อ 1 ทะลาย มาเป็นตัวอย่างในการตรวจดูความหนา ของเนื้อและชั้นเนื้อมะพร้าว ซึ่งต้องใช้ผู้ชำนาญในการดูด้วยตาเปล่า แต่ความผิดพลาดยังสามารถเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้แต่ละปีมะพร้าวน้ำหอมของไทยถูกตีกลับประมาณ 10-20%

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงได้คิดประดิษฐ์สร้างเครื่องสแกนผลมะพร้าวขึ้นมาเป็นเครื่องแรกของโลก ตรวจวัดคุณภาพชั้นเนื้อและน้ำมะพร้าวได้โดยไม่ต้องผ่าผลแต่อย่างใด

เพียงนำลูกมะพร้าววางบนสายพานของเครื่องสแกน ตัวเครื่องจะปล่อยลำแสง near infrared (NIR) spectroscopy แสดงผลไปหน้าจอคอมพิวเตอร์บอกให้รู้ได้ทันที ชั้นเนื้อภายในผลมะพร้าวมีความหนา มีปริมาณน้ำมะพร้าวตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่

มะพร้าวลูกไหนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้สั่งซื้อกำหนด เครื่องจะคัดมะพร้าวผลนั้นออกไปทันที ผลไหนได้คุณภาพตามที่ได้ตกลงกัน สายพานเครื่องจะส่งมะพร้าวผลนั้นไปยังกล่องบรรจุได้โดยอัตโนมัติ

มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดคุณภาพผลมะพร้าวได้ชั่วโมงละ 480 ผล แม้ความรวดเร็วในการทำงานจะไม่ต่างจากวิธีการตรวจวัดแบบเดิมที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างมาผ่าก็ตาม แต่มีความแม่นยำสูง สามารถตรวจสแกนได้ทุกลูก และไม่ต้องผ่ามะพร้าวตัวอย่างทิ้งให้สูญเปล่า

ผลการนำเครื่องไปทดลองใช้ในสถานประกอบการจริงมา 1 ปี ผศ.ดร.รณฤทธิ์ เผยว่า มีความถูกต้องแม่นยำ 95% และศักยภาพของเครื่องตัวนี้ไม่เพียงจะตรวจวัดผลมะพร้าวได้เท่านั้น ยังสามารถนำมาใช้ตรวจวัดผลไม้เปลือกหนาชนิดอื่นๆได้อีก อย่างทุเรียน ส้มโอ มังคุด เป็นต้น เพียงแต่ต้องปรับโปรแกรมการตรวจให้ตรงกับค่าชั้นเนื้อและน้ำของผลไม้ชนิดนั้นๆเท่านั้นเอง.

มะพร้าวน้ำหอม ผลไม้ส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ปีละหมื่นกว่าล้านบาท แต่มะพร้าวน้ำหอมที่ส่งออกไปป้อนตลาดโลกได้นั้น จะต้องมีเนื้อและน้ำมะพร้าวได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ 30 ส.ค. 2560 15:16 30 ส.ค. 2560 15:20 ไทยรัฐ