วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' ย้ำแผนปฏิรูปเสร็จ เม.ย. ปี 61 ยันไม่มีพิมพ์เขียว

"วิษณุ" ชี้ คกก.ปฏิรูปแต่ละด้าน ต้องทำหลักเกณฑ์ส่ง คกก.ยุทธศาสตร์ พิจารณา กลาง ก.ย.นี้ "ปรเมธี" แจงปฏิรูปยึด รธน.-ยุทธศาสตร์ฯ รับฟังความเห็น ปชช. ด้าน "เอนก" นัดถกปฏิรูปด้านการเมือง 4 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน รวมถึงคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจและการศึกษา

โดย นายวิษณุ กล่าวก่อนการประชุมว่า จะหารือเพื่อกำหนดกลไกขั้นตอนงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านต้องจัดทำหลักเกณฑ์ปฏิรูป เสนอให้คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ชาติพิจารณาภายช่วงกลางเดือน ก.ย.คาดว่าขั้นตอนทำแผนปฏิรูปจะเสร็จสิ้นในเดือน เม.ย.ปี 2561 ยืนยันแผนไม่มีพิมพ์เขียว

เมื่อถามว่า ที่มีรายชื่อนักธุรกิจเป็นคณะกรรมการฯ จะไม่สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า การปฏิรูปทำทุกมติ คณะกรรมการของแต่ละชุดมีส่วนผสมของคนทุกรูปแบบ เพื่อทำงานให้เกิดความหลายหลาก

จากนั้น เวลา 12.00 น.นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช.ในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการปฏิรูป กล่าวแถลงว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดทำหลักเกณฑ์การปฏิรูป ซึ่งต้องส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติภายใน 30 วัน ตั้งแต่คณะกรรมการปฏิรูปได้รับการแต่งตั้ง หรือต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 ก.ย. เมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการปฏิรูปจะทำแผนปฏิรูปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายใน 90 วัน ก่อนเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง เมื่อผ่านความเห็นชอบ เราจะขับเคลื่อนตามแผนงานดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์ที่หารือกันกว้างๆวันนี้ คือ การปฏิรูปต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงอาจจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นขึ้นมาเพิ่มเติม หากมีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนงานปฏิรูปด้านอื่นๆ รัฐบาลยังสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปเพิ่มเติมขึ้นจาก 13 คณะที่มีอยู่ ส่วนเบี้ยประชุมกรรมการปฏิรูปจะได้รับครั้งละ 6,000 บาท จะประชุมกี่ครั้งต่อสัปดาห์ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และภายในสัปดาห์หน้าประธานกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านจะมาประชุมกันอีกครั้ง

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เปิดเผยว่า คาดว่าวันที่ 4 ก.ย.จะนัดประชุมกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนัดแรก แต่ยังไม่ระบุสถานที่ โดยแนวทางเบื้องต้นจะต้องนำผลการศึกษาที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการเมืองมาพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการอื่นๆ การทำงานจะต้องไม่นับหนึ่งใหม่แน่นอน

"วิษณุ" ชี้ คกก.ปฏิรูปแต่ละด้าน ต้องทำหลักเกณฑ์ส่ง คกก.ยุทธศาสตร์ พิจารณา กลาง ก.ย.นี้ "ปรเมธี" แจงปฏิรูปยึด รธน.-ยุทธศาสตร์ฯ รับฟังความเห็น ปชช. ด้าน "เอนก" นัดถกปฏิรูปด้านการเมือง 4 ก.ย.นี้ 30 ส.ค. 2560 14:43 30 ส.ค. 2560 15:57 ไทยรัฐ