วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กปุย' ขอบคุณทุกเหล่าทัพ ร่วมใจดูแลประเทศชาติ หนุนงานรัฐบาล

(ภาพจากแฟ้ม)

ผบ.ทหารสูงสุด ร่วมงานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 6 ปี 2560 พร้อมขอบคุณเหล่าทัพ ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ดูแลประเทศชาติ สนับสนุนงานรัฐบาล ย้ำจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 เต็มความสามารถ

วันที่ 30 ส.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. และผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรพงษ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมาและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย อาทิ กองทัพบก จัดการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจ กรมทหารม้าเฉพาะกิจและการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อันเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่ากองทัพบก มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ

ขณะที่กองทัพเรือ จัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 13-22 พ.ย.60 ในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง แสดงถึงศักยภาพของกองทัพและความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย

ส่วนกองทัพอากาศ มีการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพภายใต้แนวคิดการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network–Centric Warfare) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับรู้สถานการณ์ และการประเมินเป้าหมายที่รวดเร็ว พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในภารกิจการป้องกันประเทศ ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้าง เพื่อสร้างความปลอดภัยและนำความสุขกลับคืนสู่ประชาชน ยังได้เน้นย้ำการสนับสนุนรัฐบาล

พล.อ.สุรพงษ์ กล่าวอีกว่า ได้เน้นย้ำเหล่าทัพ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมน้อมนำพระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเนื่องในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ประจำปี 2560 มายึดถือมาเป็นแนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ไปสู่กำลังพลและประชาชน

"นอกจากนี้ยังให้เหล่าทัพ สนับสนุนรัฐบาล โดยการนำยางพารามาใช้ทำถนน และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มขีดความสามารถ อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณทุกเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อย่างเต็มขีดความสามารถ ตลอดปีงบประมาณ 2560 ทำให้ภารกิจต่างๆ ของกองทัพไทยและงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของรัฐบาล คสช. สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติ และความสงบสุขของประชาชนสืบไป"

ผบ.ทหารสูงสุด ร่วมงานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 6 ปี 2560 พร้อมขอบคุณเหล่าทัพ ร่วมใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ดูแลประเทศชาติ สนับสนุนงานรัฐบาล ย้ำจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 เต็มความสามารถ 30 ส.ค. 2560 14:09 30 ส.ค. 2560 17:07 ไทยรัฐ