วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิษณุ' ปัดตอบที่ดินอัลไพน์ ชี้โอนที่ดินสงฆ์ ไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.บ.

"วิษณุ" ปัดตอบเรื่องที่ดินอัลไพน์ บอกยังเร็วเกินไป ต้องพิจารณาอีกหลายส่วน ชี้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสงฆ์ มีขั้นตอนอยู่ ไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.บ.

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 60 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต (สศช.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการดำเนินการหลังศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤมิชอบกลาง พิพากษาให้ที่ดินอัลไพน์เป็นของธรณีสงฆ์ ว่า เร็วเกินไปที่จะตอบ ต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง อย่าง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ไปพิจารณาให้ดีว่า คดีมีอายุความอย่างไร และผู้เกี่ยวข้องยังมีอีกหรือไม่ รวมถึงจะยกเลิกเพิกถอนได้หรือไม่ด้วย

เมื่อถามว่าผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าว ต้องย้ายออกจากพื้นที่หรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า ตามหลักการของกฎหมาย จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่กระทบสิทธิของบุคคล ส่วนจะต้องมีการออก พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสงฆ์หรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อน และไม่มีความจำเป็นต้องออก เพราะในอดีตเวลารัฐต้องการที่ดินของสงฆ์ เช่น การทำถนนหรือสะพาน มีกฎหมายอยู่แล้ว แต่ภายหลังได้มีการแก้กฎหมายคณะสงฆ์ ซึ่งก็ 30 ปีมาแล้ว ให้สามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาได้ โดยกำหนดว่าเวลารัฐจะใช้ที่ดินของสงฆ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการเจรจากับทางวัด จากนั้นนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) หาก มส.ไม่อนุญาตก็จบ แต่หากเห็นชอบก็เดินต่อตามหลัก ฉะนั้นการแลกเปลี่ยนที่ดินของพระพุทธศาสนา จึงออกเป็นพระราชกฤษฎีกา

"วิษณุ" ปัดตอบเรื่องที่ดินอัลไพน์ บอกยังเร็วเกินไป ต้องพิจารณาอีกหลายส่วน ชี้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสงฆ์ มีขั้นตอนอยู่ ไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.บ. 30 ส.ค. 2560 12:26 30 ส.ค. 2560 13:00 ไทยรัฐ