วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

That’ll be the day!

เรื่องของ day นี่ฝรั่งก็นำมาใช้ประกอบวลีเยอะครับ เมื่อวานนี้ผมพบกับลิทิเทีย (Letitia) ก็เลยถามถึงดรูว์ (Drew) ลิทิเทียพูดว่า Drew says he’s going to start to swim. ดรูว์บอกว่าเขาจะเริ่มว่ายน้ำแล้วนะ ผมรู้จักนิสัยของดรูว์ดีก็เลยบอกว่า That’ll be the day! ไม่มีทาง! ผู้อ่านท่านครับ That’ll be the day! ใช้พูดเมื่อเราคิดว่า สิ่งนั้น unlikely to happen ยากที่จะเกิดขึ้น อย่างที่ผมบอก กับลิทิเทีย ยากที่ดรูว์จะไปว่ายน้ำ

เมื่อจะสื่อว่า หลายปีมาแล้ว พวกผู้ใหญ่มักจะพูดว่า several years ago แต่พวกวัยรุ่นมักจะพูดว่า back in the day จอห์นโม้กับเพื่อนๆว่า Back in the day, I was in Baghdad. หลายปีมาแล้ว ข้าอยู่ในกรุงแบกแดดนะ

อธิการบดีไปประชุมที่เมืองโกซามาโลอาปัน (Cosamaloapan) ในรัฐเวรากรุซ สหรัฐเม็กซิโก และได้ถามถึงศาสตราจารย์ ดร. เชสนีย์ (Chesney) ที่อธิการรู้จักเมื่อตอนเรียนปริญญาตรี ใครไม่รู้พูดขึ้นว่า Professor Chesney’s ninety if he’s a day. ศาสตราจารย์เชสนีย์อายุ 90 แล้ว แก่อย่างนั้นจริงๆ ผู้อ่านท่านครับ ninety if he’s a day ใช้เน้นว่า คนนั้นแก่อย่างที่พูดไปแล้วจริงๆ

เราได้ยินบ่อยครั้งเกี่ยวกับวลี make somebody’s day หมายถึง ทำให้คนนั้นมีความสุข เจสส์ (Jesse) กลับมาเยี่ยมบ้านที่แคลกะรี (Calgary) รัฐแอลเบอร์ตา แคนาดา การพบเจสส์วันนี้ทำให้ป้าโฮป (Hope) มีความสุขมาก Seeing Jesse today really made her day. = Seeing Jesse today made Aunt Hope very happy.


นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

เรื่องของ day นี่ฝรั่งก็นำมาใช้ประกอบวลีเยอะครับ เมื่อวานนี้ผมพบกับลิทิเทีย (Letitia) ก็เลยถามถึงดรูว์ (Drew) ลิทิเทียพูดว่า Drew says he’s going to start to swim. ดรูว์บอกว่าเขาจะเริ่มว่ายน้ำแล้วนะ 30 ส.ค. 2560 10:32 30 ส.ค. 2560 11:23 ไทยรัฐ