วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คอเดียวกัน

โฉมหน้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดใหญ่ ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดอนาคตประเทศไทยให้เดินทางตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของ คสช.

เพิ่งคลอดผ่านที่ประชุม ครม.เมื่อวานซืน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการ บริหารราชการแผ่นดินให้เดินตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะนำประเทศ ไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดโควตาไม่เกิน 34 คน

แยกเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่ง 17 คน

และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 17 คน

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หน.คสช. ควบตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเอง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯฝ่ายความมั่นคง และ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นรองประธาน กก.ยุทธศาสตร์ชาติคู่กัน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. และ ผบ.ตร. เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครบทีม

นอกจากนี้ ก็มีเลขาธิการสภาความมั่นคง ประธานสภาหอการค้า ประธานสมาคมธนาคาร ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาธุรกิจท่องเที่ยว และประธานสภาเกษตรกร

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นซุปเปอร์บิ๊กเหล่าทัพฝ่ายความมั่นคง

มีตัวแทนภาคเอกชนส่วนน้อยแทรกเป็นยาดำ

ส่วนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกำหนดโควตาไว้ไม่เกิน 17 คน

แต่มีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ได้รับแต่งตั้ง 12 คน

ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน นายชาติศิริ โสภณพนิช ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ นายบัณฑูร ล่ำซำ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ดร.วิษณุ เครืองาม ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และนาย อุตตม สาวนายน

“แม่ลูกจันทร์” พิจารณารายชื่อ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พบว่ามีรองนายกฯ อัดเข้าไป 3 คน และมีรัฐมนตรีแทรกเป็นยาเขียวอีก 3 คน รวมเป็น 6 คน

เท่ากับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครึ่งหนึ่งตั้งจากคนในรัฐบาล

ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลืออีก 6 คน ล้วนแต่หน้าเก่าๆ เจ้าเดิมๆ

ไม่มีหน้าใหม่ๆ สดๆ ซิงๆ ให้ตื่นเต้นคึกคักบ้างเลย

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าโดยหลักการ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 12 คน ควรแต่งตั้งจาก “คนนอก” รัฐบาล

และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวท็อปแต่ละด้านจริงๆ

เพราะผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มนี้มีหน้าที่กำหนดอนาคตประเทศไทยระยะยาว

“แม่ลูกจันทร์” จึงไม่เห็นด้วยที่ขนเอารองนายกฯ และรัฐมนตรีไปกระจุกในโควตาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอีก 6 คน

เพราะทำให้การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีแต่คนกันเอง คิดเหมือนกัน มองเหมือนกัน

ไม่มีมุมมองหลากหลาย ไม่มี แนวคิดแปลกๆ ใหม่ๆ ล้ำๆไปช่วย ถ่วงดุล

เสียดาย...โอกาสอย่างนี้ 20 ปี มีครั้งเดียว.


“แม่ลูกจันทร์”

โฉมหน้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดใหญ่ ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดอนาคตประเทศไทยให้เดินทางตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของ คสช. เพิ่งคลอดผ่านที่ประชุม ครม.เมื่อวานซืน 30 ส.ค. 2560 09:25 30 ส.ค. 2560 11:29 ไทยรัฐ