วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งปั้นสินค้าชุมชน ปูพรมสร้างแบรนด์ จัดแพ็กเกจ เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน

สำนักงานวัฒนธรรมนครปฐม ร่วมมือกับคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ผุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ นำทรัพยากรชุมชนภาคกลางตอนล่าง มาผลิตต่อยอดเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล ที่ปรึกษาและวิทยากร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำนักงานวัฒนธรรม จ.นครปฐม จัดตั้งขึ้น ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร สนับสนุนชาวบ้านในชุมชนเขตภาคกลางตอนล่าง ให้มีอาชีพเสริมจากผลิตภัณฑ์ในชุมชน และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน ยังมีการสอนวิธีการทำการตลาด และสร้างแบรนด์สินค้าให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยมี 3 ชุมชนหลักที่เข้าร่วม คือ ชุมชนโพรงมะเดื่อ คลองลัดอีแท่น และลานตากฟ้า ซึ่งจะไม่ได้เน้นที่ยอดขายของผลิตภัณฑ์ แต่จะต้องสร้างและกระจายรายได้สู่ผู้อื่นด้วย

ทั้งนี้ ได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน ก.ค. 60 ที่ผ่านมา เริ่มต้นจากการสำรวจพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่น่าสนใจ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า 60% และอยู่ในช่วงเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด ทั้งสินค้า แพ็กเกจ ฉลากสินค้า รวมทั้งการขนส่งแบบครบวงจร พร้อมเตรียมขยายโครงการไปยังชุมชนอื่นๆ ช่วงต้นปี 61

"ผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนทั่วโลก ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น อย่าพัฒนาเศรษฐกิจหรือทางอุตสาหกรรมเท่านั้น เพราะผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาคนไทยก็เป็นสิ่งสำคัญ สามารถต่อยอด สร้างรายได้ และส่งผลให้ผู้คนในชุมชน สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย"

สำนักงานวัฒนธรรมนครปฐม ร่วมมือกับคณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ผุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ นำทรัพยากรชุมชนภาคกลางตอนล่าง มาผลิตต่อยอดเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน 30 ส.ค. 2560 08:34 30 ส.ค. 2560 08:44 ไทยรัฐ