วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 มาตรการหุ่นยนต์หนุนเศรษฐกิจ 4.0

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ใน 3 มาตรการ มาตรการแรกกระตุ้นอุปสงค์ โดยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในประเทศ นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านการให้สิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งจะได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% โดยขยายครอบคลุมไปถึงประเภทกิจการที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก ซึ่งเดิมไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการส่งเสริม ขณะที่กระทรวงคลังจะยกเว้นภาษีเงินได้ 300% สำหรับการวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ทางสำนักงบประมาณจะสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อบริการประชาชน และกระทรวงอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ใช้หุ่นยนต์มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตซึ่งมาตรการแรกนี้จะช่วยให้เกิดการลงทุนใช้หุ่นยนต์วงเงิน 12,000 ล้านบาทในปีแรก

สำหรับมาตรการที่สอง เป็นการสนับสนุนอุปทาน โดยเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศโดยเฉพาะผู้ทำหน้าที่ออกแบบติดตั้งระบบอัตโนมัติ (System Integrator) ตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนจากปัจจุบันอยู่ที่ 200 ราย เป็น 1,400 รายภายใน 5 ปี โดยบีโอไอจะให้สิทธิ ประโยชน์สูงสุด ขณะที่กระทรวงการคลังจะยกเว้นอากรนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ส่วนมาตรการสุดท้าย เป็นการพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆที่มีความซับซ้อน โดยจัดตั้งศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นเครือข่ายความร่วมมือของ 8 หน่วยงานนำร่อง ตั้งเป้าหมาย 5 ปี จะพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบอย่างน้อย 150 ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นสูงให้แก่ผู้ประกอบการ 200 ราย และฝึกอบรมบุคลากรไม่น้อยกว่า 25,000 คน จะช่วยลดการนำเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติลง ซึ่งแต่ละปีนำเข้าสูงถึง 266,000 ล้านบาท ขาดดุลการค้า 132,000 ล้านบาท.

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ใน 3 มาตรการ มาตรการแรกกระตุ้นอุปสงค์ 30 ส.ค. 2560 07:47 30 ส.ค. 2560 08:53 ไทยรัฐ