วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์กรุงไทยจัดให้สายรับเหมาก่อสร้าง ปล่อยสินเชื่อยั่วใจชูอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม หรือเอสเอ็มอี ที่รับงานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ธนาคารจึงได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง ในวงเงินรวมกว่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษกว่าเดิม และใช้หลักประกันต่ำ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน และมีเงินหมุนเวียนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด

“ธนาคารมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ เนื่องจากธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และได้สนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2556 โดยปัจจุบันมียอดสินเชื่อกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะให้บริการแบบครบวงจร โดยมีบริการหนังสือค้ำประกันทันใจ (KTB Quick L/G) ทั้งประเภทยื่นซองประกวดราคาและค้ำประกันสัญญาทันใจ ให้วงเงินหนังสือค้ำประกันสูงสุด 10 ล้านบาท อนุมัติเร็วภายใน 1 วัน และสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์รับงานจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยสนับสนุนวงเงินก่อนเริ่มงาน (Pre-Financing) สูงสุด 30% ของมูลค่าโครงการ และวงเงินหลังส่งมอบงาน (Post-Financing) สูงสุด 90% ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน”.

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม หรือเอสเอ็มอี 30 ส.ค. 2560 07:42 30 ส.ค. 2560 08:33 ไทยรัฐ