วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไข้หวัดร่วมหมื่น ป่วยตายแล้ว 6

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 ส.ค.2560 พบผู้ป่วยแล้ว 7,933 ราย และเสียชีวิต 6 ราย ซึ่งเป็นการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังไม่มีรายงานพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดใหญ่คือเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และได้แจกจ่ายวัคซีนไปยังสถานพยาบาลทุกแห่งแล้ว

นพ.ธีรวัฒน์ เปิดเผยอีกว่า กรณี นพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงอย่างมากในพื้นที่ จ.นครราชสีมานั้น ทาง สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ได้ประสานไปยังนายแพทย์ท่านดังกล่าวแล้ว พบว่าอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิตและการระบาดของโรคไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่เสียชีวิตในปีนี้ส่วนใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ.

นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 ส.ค.2560... 30 ส.ค. 2560 07:23 30 ส.ค. 2560 08:43 ไทยรัฐ