วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวัสดิการรัฐ

ภาพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ครม.มีมติอนุมัติโครงการประชารัฐสวัสดิการ ที่จะเตรียมแจกประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกับรัฐกว่า 11 ล้านคน เริ่มใช้ 1 ตุลาคม นำไปเป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและขึ้นรถเมล์ รถไฟฟ้าโดยรัฐยอมควักเงินก้อนโตกว่า 4 หมื่นล้านบาทช่วยเหลือ.