วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง4รองปลัดกทม. “หมอพิชญา-ศิลปสวย-สุวรรณา-สมพงษ์”,มีผลตั้งแต่ 1ตุลาคมนี้

พิชญา นาควัชระ - สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลาว่าการ กทม.ว่า มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 ส.ค.2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการ กทม.สามัญพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.นายพิชญา นาควัชระ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด กทม. 2.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ พ้นจากตำแหน่ง ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด กทม. 3.นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง พ้นจากตำแหน่ง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด กทม. 4.นายสมพงษ์ เวียงแก้ว พ้นจากตำแหน่ง ผอ.สำนักการระบายน้ำ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด กทม. และ 5.นายขจิต ชัชวานิชย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กทม.และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

สำหรับตำแหน่งรองปลัด กทม.ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 นี้ ประกอบด้วย 1.นางรัชนีวรรณ อัศวิตานนท์ 2.นายจรูญ มีธนาถาวร 3.นายเกรียงพล พัฒนรัฐ และ 4.นางสาวปราณี สัตยประกอบ.