วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง4รองปลัดกทม. “หมอพิชญา-ศิลปสวย-สุวรรณา-สมพงษ์”,มีผลตั้งแต่ 1ตุลาคมนี้

พิชญา นาควัชระ - สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลาว่าการ กทม.ว่า มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 ส.ค.2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการ กทม.สามัญพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.นายพิชญา นาควัชระ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด กทม. 2.นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ พ้นจากตำแหน่ง ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด กทม. 3.นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง พ้นจากตำแหน่ง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด กทม. 4.นายสมพงษ์ เวียงแก้ว พ้นจากตำแหน่ง ผอ.สำนักการระบายน้ำ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด กทม. และ 5.นายขจิต ชัชวานิชย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กทม.และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

สำหรับตำแหน่งรองปลัด กทม.ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 นี้ ประกอบด้วย 1.นางรัชนีวรรณ อัศวิตานนท์ 2.นายจรูญ มีธนาถาวร 3.นายเกรียงพล พัฒนรัฐ และ 4.นางสาวปราณี สัตยประกอบ.

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลาว่าการ กทม.ว่า มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 ส.ค.2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ กทม.สามัญ 30 ส.ค. 2560 03:39 30 ส.ค. 2560 03:39 ไทยรัฐ