วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“บุญรักษ์” ผงาดเลขาฯ กพฐ.- โยก “ชัยพฤกษ์-การุณ”

บุญรักษ์ ยอดเพชร

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย โดยเป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน 2 รายคือ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นเลขาธิการสภา การศึกษา (สกศ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นปลัด ศธ. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 1 รายคือ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นเลขาธิการ กพฐ. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเป็นต้นไป

นายชัยพฤกษ์กล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรี ตนเป็นข้าราชการจะให้ไปทำงานที่ไหนก็พร้อมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ส่วนเหตุผลการโยกย้ายตนไม่ทราบ ต้องไปถาม รมว.ศธ.เอาเอง ด้านนายการุณกล่าวว่า เมื่อ รมว.ศธ. ไว้วางใจให้ตนมาทำหน้าที่ปลัด ศธ. ตนก็จะทำ หน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นโอกาสหนึ่งในการทำหน้าที่ข้าราชการ ให้ไปอยู่ที่ไหนจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อทราบมติ ครม.ดังกล่าว ข้าราชการต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ โดยสำนักงานปลัด ศธ.ต่างเสียดายการทำงานของนายชัยพฤกษ์ ที่กำลังเดินหน้าการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคจนเห็นผล ขณะที่ข้าราชการ สกศ.ต่างก็ยินดี เนื่องจากนายชัยพฤกษ์เคยเป็นรองเลขาธิการ สกศ.มาก่อน.

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย โดยเป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน 2 ราย 30 ส.ค. 2560 03:36 30 ส.ค. 2560 03:36 ไทยรัฐ