วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกสค.ชง “ธีระเกียรติ” ฟ้องธนาคารออมสิน

ส่งสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ยํ้าทำเพื่อครูและสมาชิก ช.พ.ค.

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงาน สกสค.ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกรณีที่ธนาคารออมสินยังคงหักเงินจากบัญชีกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เนื่องจากมีสมาชิกที่กู้เงินจากโครงการดังกล่าว แล้วไม่ชำระหนี้ติดต่อกัน 3 งวด ทั้งที่ก่อนหน้านี้นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน ได้เจรจากับตนต่อหน้า นพ.ธีระเกียรติแล้วว่าจะหยุดหักเงินดังกล่าว และจะยกเลิกสัญญาความร่วมมือเดิมทั้งหมดที่เคยทำไว้กับธนาคารออมสินสมัยนายเกษม กลั่นยิ่ง อดีตประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยธนาคารออมสินกับสำนักงาน สกสค.จะหาแนวทางสร้างข้อตกลงความร่วมมือขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ทั้งนี้ เมื่อธนาคารออมสินโดยนายชาติชายไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้หารือกันเอาไว้ สำนักงาน สกสค.จึงเสนอ ที่จะฟ้องแพ่งธนาคารออมสิน ซึ่งบอร์ด สกสค.เห็นชอบตามที่สำนักงาน สกสค.เสนอ แต่เนื่องจากสำนักงาน สกสค. และธนาคารออมสิน เป็นหน่วยงานราชการ จึงต้องเสนอเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน

“สำนักงาน สกสค.ทำเรื่องส่งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว โดยได้เสนอ ตามขั้นตอนผ่าน พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เพื่อเสนอ นพ.ธีระเกียรติพิจารณาเพื่อลงนามส่งไปยังสำนักงานอัยการสูงสูดต่อไป เรื่องนี้จะได้ข้อยุติเมื่อใดนั้น ผมไม่สามารถตอบได้ แต่ที่แน่ๆสำนักงาน สกสค.เอง มั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนครูและสมาชิก ช.พ.ค.อย่างแท้จริง เราไม่อยากให้ครูโดนเอาเปรียบเหมือนที่ผ่านๆมา” ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.กล่าว.

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า 30 ส.ค. 2560 03:30 30 ส.ค. 2560 03:30 ไทยรัฐ