วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

1-30 พ.ย.เปิดให้ชมนิทรรศการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงร.9

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เมื่อบ่ายวันที่ 29 ส.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า ได้เชิญผู้แทนกองทัพบก กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมคนตาบอด มาหารือแนวทางการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมวันที่ 1-30 พ.ย.ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น.

นายวีระกล่าวอีกว่า นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น จะจัดขึ้นภายในพระที่นั่งทรงธรรม ส่วนศาลาลูกขุนเป็นนิทรรศการ การจัดสร้างพระเมรุมาศ การบูรณะราชรถราชยาน การสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ ส่วนหน้าพระเมรุมาศจะจัดการแสดงมหรสพในช่วงเวลากลางคืน ที่ประชุมได้สรุปแนวทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชม แบ่งเป็นกลุ่มผู้พิการ ต้องใช้รถเข็น จะจัดทำทางลาดบริเวณทางขึ้นพระเมรุมาศและอาคารประกอบทุกหลัง ส่วนผู้พิการทางสายตา ให้เข้าชมที่อาคารทับเกษตร โดยจำลองพระเมรุมาศให้คนตาบอดสัมผัสได้ โดยจะมีอาสาสมัครนำชม คนหูหนวกให้จิตอาสานำชมด้วยภาษามือ ได้มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยประสานเพื่อความเรียบร้อยในการพาผู้พิการเข้าชมพระเมรุมาศ

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย รวบรวมจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมาเข้าชมนิทรรศการ จัดพิมพ์แผ่นพับภาษาอังกฤษและจีนเพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องพระเมรุมาศ ส่วนกลุ่มพระภิกษุกำหนดให้มีจุดพักคอยโดยเฉพาะ ส่วนงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยมอบหมายให้กองทัพบกเป็นผู้ดูแล ขณะที่กรุงเทพมหานครมอบหมายให้มีหน้าที่จัดบริการรถสุขา กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงานแพทย์ ทั้งด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน กระทรวงคมนาคมเตรียมรถขนส่งมวลชนกรุงเทพรับส่งประชาชน 25 เส้นทาง ส่วนรถเอกชนร่วมบริการมี 13 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกใน 4 มุมเมือง

“ที่ประชุมคาดการณ์ผู้เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีจำนวน 1 แสนคนต่อวัน ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนจะมีผู้ชมไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน สมาคมคนตาบอดเสนอให้มีเสียงบรรยายเรื่องพระเมรุมาศ ซึ่งจะดำเนินการผลิตซีดีเพื่อเป็นที่ระลึกให้ด้วย จะมีการรับสมัครจิตอาสาช่วยงานนิทรรศการ รายละเอียดต่างๆ จะนำเสนอชัดเจนในวันที่ 13 ก.ย. มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ” นายวีระกล่าว

วันเดียวกัน นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ทุกช่องให้ปรับโทนสีให้อ่อนลง ระหว่างวันที่ 1-20 ต.ค. และมีการออกอากาศรายการเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่ 20-24 ต.ค. เป็นการขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนำเสนอที่มีเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น วันที่ 25 ต.ค.จะเป็นช่วงพระราชพิธี ต่อด้วยการถ่ายทอดพระราชพิธีผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันที่ 26 ต.ค. นอกจากนี้จะมีการพระราชพิธีระหว่าง วันที่ 27-29 ต.ค. สำหรับพระราชพิธีฯ ในวันที่ 26 ต.ค. รัฐบาลจะขอความร่วมมือจากเอกชนที่เป็นเจ้าของจอแอลอีดีขนาดใหญ่ ซึ่งติดตั้งตามสี่แยกต่างๆ ให้เกี่ยวสัญญาณการถ่ายทอดสดพระราชพิธี จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเพื่อให้เผยแพร่ภาพผ่านทางจอดังกล่าวด้วย

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เมื่อบ่ายวันที่ 29 ส.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... 30 ส.ค. 2560 02:17 30 ส.ค. 2560 02:24 ไทยรัฐ