วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ตั้ง 5 บิ๊กแรงงาน-อุตฯ โยกสลับเก้าอี้ 3 บิ๊ก ศธ.

ครม.มีมติแต่งตั้ง 5 บิ๊กแรงงาน-อุตฯ "สุทธิ" เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ "เพชรรัตน์-วิวัฒน์" นั่งรองปลัดฯ "สมเกียรติ" ผู้ตรวจอุตฯ "กอบชัย" เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โยก 3 บิ๊ก ศธ.เด้ง "ชัยพฤกษ์" พ้นปลัด ศธ. นั่งเลขาฯ สภาการศึกษา ตั้ง "การุณ" เสียบแทน ให้ "บุญรักษ์" ขึ้นนั่งเลขาฯ กพฐ.

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ ตังหงส์ ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมเกียรติ บุญทอง ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.ย้าย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา 2.ย้าย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3.แต่งตั้ง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป สำหรับเหตุผลการแต่งตั้งดังกล่าว เนื่องจากตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาได้ว่างลง และเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ครม.ยังแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้ตรวจราชการเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอภิจิณ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ.

ครม.มีมติแต่งตั้ง 5 บิ๊กแรงงาน-อุตฯ "สุทธิ" เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ "เพชรรัตน์-วิวัฒน์" นั่งรองปลัดฯ "สมเกียรติ" ผู้ตรวจอุตฯ "กอบชัย" เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โยก 3 บิ๊ก ศธ.เด้ง "ชัยพฤกษ์" พ้นปลัด ศธ. 29 ส.ค. 2560 18:44 29 ส.ค. 2560 19:31 ไทยรัฐ