วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ แจ้ง ยอดค้าขายชายแดน 7เดือน โตกว่า 6.18 แสนล้านบาท

‘พาณิชย์’ เผยมูลค่าการค้าชายแดนไทยไปยังเพื่อนบ้าน 7 เดือนโต 5.51% ด้วยมูลค่ากว่า 6.18 แสนล้านบาท ค้าขายกับมาเลเซียนำโด่ง ตามด้วยลาว เมียนมา และเวียดนาม พร้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งเจาะตลาดต่อเนื่อง..

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึง สถิติการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 7 เดือนของปี 60 (ม.ค.-ก.ค.) ว่า มีมูลค่า 618,349.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.51% แบ่งเป็นไทยส่งออกมูลค่า 381,681.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.25% ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการส่งออกโดยรวมของไทยในช่วง 7 เดือน ที่ขยายตัวถึง 8.2% ขณะที่ไทยนำเข้ามูลค่า 236,667.54 ล้านบาท ลดลง 0.02% โดยไทยได้ดุลการค้ามูลค่า 145,014.21 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากรวมการค้าผ่านแดนที่ส่งออกจากไทยไปยังเวียดนาม สิงคโปร์ และจีนตอนใต้ ที่มีมูลค่ารวม 126,796.82 ล้านบาทแล้ว จะทำให้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าถึง 745,146.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.29% แบ่งเป็นไทยส่งออกมูลค่า 453,636.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.53% และไทยนำเข้ามูลค่า 291,509.92 ล้านบาท ลดลง 1.33% โดยไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 143,906 ล้านบาท

สำหรับมูลค่าการค้าชายแดน เมื่อแยกเป็นรายประเทศ พบว่า มาเลเซียมีมูลค่าการค้ารวมสูงสุด 323,327.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.26% โดยไทยส่งออก 183,323.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.35% และไทยนำเข้า 140,004.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.53% ได้ดุลการค้ามูลค่า 43,319.09 ล้านบาท รองลงมา คือ ลาว มูลค่าการค้ารวม 117,254.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.16% เป็นไทยส่งออก 75,613.51 ล้านบาท ลดลง 5% ไทยนำเข้า 41,640.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.68% ได้ดุลการค้า 33,972.57 ล้านบาท

ส่วนเมียนมา การค้ารวมมูลค่า 104,348.14 ล้านบาท ลดลง 7.17 เป็นไทยส่งออก 65,213.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.26% ไทยนำเข้า 39,134.42 ล้านบาท ลดลง 18.47% ไทยได้ดุลการค้า 26,079.30 ล้านบาท และกัมพูชา การค้ารวม 73,418.93 ล้านบาท ลดลง 1.83% เป็นไทยส่งออกมูลค่า 57,531.09 ล้านบาท ลดลง 4.56% และไทยนำเข้ามูลค่า 15,887.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.53% ไทยได้ดุลการค้า 41,643.25 ล้านบาท

ขณะที่การค้าผ่านแดน มีมูลค่าการค้ารวมกับเวียดนามสูงสุด 44,271.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.31% เป็นการส่งออก 35,187.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.95% นำเข้า 9,086.98 ล้านบาท ลดลง 31.09% ได้ดุลการค้า 26,097.17 ล้านบาท รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่ารวม 42,088.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.18% เป็นการส่งออก 18,857.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.42% นำเข้า 23,230.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.92 1.25% ขาดดุลการค้า 4,373.02 ล้านบาท

รวมทั้ง จีนตอนใต้ การค้ารวม 40,437.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.25% เป็นการส่งออก 17,912.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.74% และนำเข้า 22,524.57 ล้านบาท ลดลง 3.69% ขาดดุลการค้า 4,612.09 ล้านบาท

นางอภิรดี กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและผลักดันการค้าชายแดน ทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่อยู่ติดชายแดน เร่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะนำสินค้าไทยให้ผู้บริโภคได้รู้จักมากขึ้น พร้อมจัดเวทีเจรจาธุรกิจในจังหวัดที่ติดชายแดน หวังเชื่อมโยงตลาดประชารัฐแนวชายแดน เพื่อเพิ่มยอดการค้าขายของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ มีแผนที่จะเปิดตัวโครงการ YEN-D หรือโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับ CLMV รุ่นที่ 4 หลังจากทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา ได้สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ระหว่างกันได้แล้ว 800 ราย และมียอดการค้าระหว่างกันกว่า 2,500 ล้านบาท.

‘พาณิชย์’ เผยมูลค่าการค้าชายแดนไทยไปยังเพื่อนบ้าน 7 เดือนโต 5.51% ด้วยมูลค่ากว่า 6.18 แสนล้านบาท ค้าขายกับมาเลเซียนำโด่ง ตามด้วยลาว เมียนมา และเวียดนาม พร้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งเจาะตลาดต่อเนื่อง.. 29 ส.ค. 2560 16:01 29 ส.ค. 2560 17:57 ไทยรัฐ