วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิชัย แนะ ทางรอดวิกฤติกบต้ม รัฐต้องปรับตัว อย่าเป็นอุปสรรคไทยแลนด์ 4.0

"พิชัย" แนะ ทางรอดวิกฤติกบต้ม เร่งเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รัฐต้องยืดหยุ่นปรับตัวอย่าทำตัวเป็นอุปสรรค ไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีมาตรฐาน 4.0 สากล ไม่ใช่คิดไปเอง

วันที่ 29 ส.ค. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน FACTS เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่มีนักลงทุนและนักวิชาการจากหลายประเทศ อาทิ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี เข้าร่วม ว่า ใน 5-10 ปี ข้างหน้า โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทางด้านเทคโนโลยีเหมือนเป็นคลื่นของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเร่งปรับตัวรองรับ ก่อนที่จะล้าหลังจนเป็นวิกฤติกบต้มได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องเร่งปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะภาครัฐต้องมีความยืดหยุ่นอย่างมาก เพื่อปรับกฎหมายรองรับ มิเช่นนั้น ภาครัฐจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเสียเอง ถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังสับสนว่า จะมีทิศทางอย่างไร หลายกฎระเบียบของรัฐยังออกมาขัดขวางการพัฒนาเสียเอง เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ ซิงเกิลเกตเวย์ ฯลฯ และไม่แน่ว่า รัฐมนตรีแต่ละท่านจะเข้าใจไทยแลนด์ 4.0 ตรงกันหรือไม่ และจะเป็นไปตามมาตรฐาน 4.0 ในระบบสากลหรือไม่ ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบมาตรฐาน 4.0 ตามหลักสากล เพื่อจะได้มั่นใจว่า เป็น 4.0 อย่างแท้จริง ไม่ใช่ 0.4

นอกจากนี้ รัฐยังต้องเปิดให้ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะได้นำไปสู่การพัฒนาในด้าน ต่างๆ การปิดกั้นความคิดเห็นในด้านใดก็ตามจะเป็นการทำลายบรรยากาศที่จะก่อให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ เห็นจากประเทศประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพทางความคิดจะมีเทคโนโลยีที่คิดค้นใหม่เกิดขึ้นเสมอ ในขณะที่ประเทศที่ปิดกั้นเสรีภาพจะไม่มีการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เลย การสัมมนาวันนี้ เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญต่อประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากหลายประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ความชำนาญ ซึ่งมุ่งเน้นด้าน วิศวกรรม พลังงาน และสภาวะแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงต่อกัน และเป็นทิศทางอนาคตของทั้งโลกในปัจจุบัน 

"พิชัย" แนะ ทางรอดวิกฤติกบต้ม เร่งเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รัฐต้องยืดหยุ่นปรับตัวอย่าทำตัวเป็นอุปสรรค ไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีมาตรฐาน 4.0 สากล ไม่ใช่คิดไปเอง 29 ส.ค. 2560 14:59 29 ส.ค. 2560 15:10 ไทยรัฐ