วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดประกวด 'เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง' หวังเฟ้นหาข้าวสุขภาพ


"ดร.สุเมธ" เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ" เพื่อค้นหาและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทย หวังเป็นจุดเร่ิมต้นเฟ้นหาข้าวสุขภาพ...เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และข้าวตราฉัตรเชิญชวน ประกวดเรียงความในหัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท โดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มโครงการประกวดเรียงความนี้ เพื่อค้นหาและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของประเทศไทย ที่มีสรรพคุณเป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่ยังคงปลูกในชุมชนท้องถิ่นบางแห่งในประเทศ โดยอาศัยคนรุ่นหลังเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูล และเล่าเรื่องผ่านการประกวดเรียงความ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชน ตระหนักถึงคุณประโยชน์ทางโภชนาการของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทย

ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลฯ กล่าวว่า รายละเอียด กติกาการส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อเรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา 2. ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และ 3. ประชาชนทั่วไป จะต้องเขียนเรียงความจากเรื่องจริง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงาน และ 1 พันธุ์ข้าวเท่านั้น ส่วนพันธุ์ข้าวที่เข้าข่ายจะเป็นข้าวเพื่อสุขภาพได้ จะถูกส่งไปวิเคราะห์ที่แล็ปของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหาว่ามีสารที่เป็นประโยชน์ทางโภชนาการ และแร่ธาตุสำคัญมากน้อยเพียงใด ข้าวที่ได้รับการยืนยันจากผลวิเคราะห์ว่าเป็นข้าวเพื่อสุขภาพ จะถูกนำเข้าโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดต่อไป

สำหรับโครงการนี้เปิดรับผลงานการประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2561 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://localrice.thairice.org

"ดร.สุเมธ" เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ" เพื่อค้นหาและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทย หวังเป็นจุดเร่ิมต้นเฟ้นหาข้าวสุขภาพ...

 29 ส.ค. 2560 14:31 30 ส.ค. 2560 06:36 ไทยรัฐ