วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.รายงาน อุทกภัย 6 จังหวัดเร่งคลี่คลายสถานการณ์สู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากผลพวงพายุตาลัส เซินกาและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ใน 6 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว...

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2560 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวม 31 อำเภอ 148 ตำบล 630 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,855 ครัวเรือน 12,282 คน ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ มุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความกดอากาศต่ำพายุโซนร้อนตาลัสและพายุโซนร้อนเซินกา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 44 จังหวัด 302 อำเภอ 1,724 ตำบล 14,105 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 609,425 ครัวเรือน 1,898,322 คน ผู้เสียชีวิต 38 ราย บ้านเรือนเสียหาย 3,282 หลัง แยกเป็น เสียหายบางส่วน 3,267 หลัง เสียหายทั้งหลัง 15 หลัง ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว 2,005 หลัง อยู่ระหว่งดำเนินการ 1,277 หลัง ถนน 2,401 สาย คอสะพาน 111 แห่ง สะพาน 207 แห่ง ฝายและทำนบ 8,753 แห่ง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,960,000 ไร่ บ่อปลา 7,797.23 ไร่ ปศุสัตว์ 43,137 ตัว

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 39 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี และภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา รวม 23 อำเภอ 117 ตำบล 503 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,000 ครัวเรือน 9,714 คน จุดอพยพ 11 จุด 918 ครัวเรือน 3,246 คน

สำหรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 12-27 สิงหาคม 2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 9 จังหวัด แยกเป็น ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช และกระบี่ ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน พิจิตร และเชียงราย ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ตราด และจันทบุรี รวม 31 อำเภอ 101 ตำบล 380 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,065 ครัวเรือน 34,830 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 8 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ในจังหวัดพิจิตร รวม 8 อำเภอ 31 ตำบล 127 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 855 ครัวเรือน 2,568 คน

ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจ และจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ส่วนจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการระบายน้ำในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากผลพวงพายุตาลัส เซินกา และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ใน 6 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว... 29 ส.ค. 2560 14:28 29 ส.ค. 2560 15:08 ไทยรัฐ