วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กจอม' ปิดการฝึกหลักสูตร Air Marshal โดยกำลังพลทุกนายผ่านเกณฑ์ดี

สำเร็จ!! "แม่ทัพฟ้า" ปิดโครงการฝึกอบรม จนท.รปภ.อากาศยานพาณิชย์ (Air Marshal) ปลื้มกำลังพลชั้นยศ 'จ่า - น.อ.' 40 นาย ที่เข้าร่วมการฝึก สำเร็จ หลังทุกนายถูกสอบ ต้องผ่านการประเมินเป็นรายบุคคล...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 ส.ค.60 ที่ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์ (Air Marshal) พร้อมมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์ (Air Marshal) เป็นโครงการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาภายในประเทศของกองทัพอากาศ ประจำปี 2560 ซึ่งมีหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน เป็นหน่วยดำเนินการเปิดการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรของกองทัพอากาศ ให้มีขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในอากาศยาน ในระหว่างการบิน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยาน (Air Marshal)หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้ดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยาน (Air Marshal) ตั้งแต่วันที่ 1-29 ส.ค. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน (ชั้นยศ จ่าอากาศโท – นาวาอากาศเอก) ซึ่งผู้ที่จะเข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น โดยเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด) หรือหลักสูตรการค้นหาและช่วยชีวิต หรือหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ (SO) และจะต้องผ่านการคัดเลือกด้วยการทดสอบด้านสมรรถภาพร่างกาย และความสามารถในการใช้อาวุธขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมในการดำเนินการฝึกอบรม หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับฝึกอบรม โดยใช้หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ที่ผ่านมา หน่วยบัญชาการอากาศโยธินได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ ไปรับการฝึกอบรมจากต่างประเทศมาแล้ว ทั้งที่สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินส่วนหนึ่งยังได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์มาแล้ว ในรูปแบบของ UN-Armed Air Marshal ซึ่งหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเคยได้รับมอบให้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมาแล้ว


รูปแบบของการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานพาณิชย์ (Air Marshal) ในครั้งนี้ มีการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งในภาคทฤษฎีนอกจากจะเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ทางยุทธวิธีก่อนนำไปปฏิบัติแล้ว ยังต้องศึกษาเรื่องกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนในภาคปฏิบัตินั้นจะเป็นการฝึกการใช้อาวุธในรูปแบบต่างๆ และการฝึกยุทธวิธีบนอากาศยาน โดยการฝึกทั้งสองส่วนจะทำการวัดและประเมินผลเป็นรายบุคคล ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามกำหนดเท่านั้นจึงจะถือว่าได้สำเร็จตามหลักสูตร และได้รับประกาศนียบัตรรับรอง

สำเร็จ!! "แม่ทัพฟ้า" ปิดโครงการฝึกอบรม จนท.รปภ.อากาศยานพาณิชย์ (Air Marshal) ปลื้มกำลังพลชั้นยศ 'จ่า - น.อ.' 40 นาย ที่เข้าร่วมการฝึก สำเร็จ หลังทุกนายถูกสอบ ต้องผ่านการประเมินเป็นรายบุคคล... 29 ส.ค. 2560 13:53 29 ส.ค. 2560 15:19 ไทยรัฐ