วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กปุย-มิน อ่องไหล่' ชื่นมื่นประชุม คกก.ระดับสูง ไทย–เมียนมา สำเร็จ

'บิ๊กปุย' - 'มิน อ่องไหล่' ชื่นมื่น ประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 5 ที่ จ.ขอนแก่น โดยมีความร่วมมือการจัดตั้งกรรมการชายแดน การแพทย์ทหาร และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ผบ.ทหารสูงสุดพม่า เตรียมเข้าพบประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่บ้านสี่เสาฯ...


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ส.ค.60 พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.อ.อาวุโส มิน อ่องไหล่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 5 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.60

การประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความมั่นคง รวมทั้งปัญหาเฉพาะอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ในการนี้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบถึงกิจกรรมความร่วมมือด้านต่างๆ ในห้วงเวลา อาทิ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนการเยือนของกำลังพลและครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ริเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก ตลอดจนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณากิจกรรมความร่วมมือเพิ่มเติมในปี 2561 เช่น ความร่วมมือด้านการแพทย์ทหาร และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคปี 2533 อีกด้วย ทั้งนี้ บรรยากาศของการประชุมเป็นไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ สำหรับการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6) ฝ่ายเมียนมารับเป็นเจ้าภาพการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นอกจากการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา และคณะจะได้เข้าเยี่ยมคำนับ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 ส.ค. นับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูง อันจะเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความมั่นคง การพัฒนา และเสถียรภาพที่ยั่งยืนร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป.

'บิ๊กปุย' - 'มิน อ่องไหล่' ชื่นมื่น ประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 5 ที่ จ.ขอนแก่น โดยมีความร่วมมือการจัดตั้งกรรมการชายแดน การแพทย์ทหาร และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ผบ.ทหารสูงสุดพม่า เตรียมเข้าพบประธาน 29 ส.ค. 2560 12:45 29 ส.ค. 2560 13:08 ไทยรัฐ