วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บทเรียนเยอรมนี (2)

โดย สหบาท

องค์กรตำรวจเยอรมนีปรับตัวอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่น

พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศูนย์บริการทางการศึกษา รร.นรต. ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีโอกาสร่วมเดินทางไปดูงานตำรวจในรัฐบาวาเรียว่า ในอดีตตำรวจเยอรมนีถูกร้องเรียนมาก เรื่องการปฏิบัติตัวไม่ดีต่อประชาชน ใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ

ขณะที่สถานีตำรวจรับนักเรียนตำรวจออกไปทำงานบ่นว่า นักเรียนที่จบไปทำงานไม่ได้ นำไปสู่กระบวนการปรับปรุงวิธีการสรรหาและฝึกอบรมให้นักเรียนตำรวจนำความรู้ทางทฤษฎีไปปฏิบัติด้วยตัวเอง รู้จักการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์

เพราะงานตำรวจไม่เหมือนงานทหาร จะต้องไปเผชิญเหตุและตัดสินใจเฉพาะหน้า ไม่มีเวลาปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา

พวกเขาเน้นการฝึกให้เหมือนสถานการณ์จริง ข้อผิดพลาดระหว่างการฝึก นักเรียนตำรวจจะจดจำไปตลอด ผนวกหลักสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่เข้าด้วยกัน

ไม่ได้มุ่งเน้นการสอนตัวบทกฎหมาย

เยอรมนีทำให้ประชาชนเชื่อมั่นตำรวจ เพราะ “รัฐลงทุน” ให้ตำรวจในด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิสวัสดิการ ความเป็นอยู่เพื่อให้ตำรวจดำรงชีวิตได้อย่างเพียงพอ และมีเกียรติ

ตำรวจในเยอรมนี ไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำให้มีความร่ำรวย แต่อาชีพตำรวจสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างดี มีรายได้ค่าตอบแทนที่ดูแลครอบครัวได้ มีรถขับ มีบ้านอยู่

พวกเขา ไม่เสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากหากถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง และที่สำคัญจะกลับไปอยู่ในสังคม หรือชุมชนไม่ได้

กฎหมายเยอรมนียังจัดตั้ง “สหภาพตำรวจ” รวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลดำเนินการต่อองค์กรตำรวจให้เหมาะสมตัวอย่างเช่น จัดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ

ทำให้ตำรวจเยอรมนีมีคุณภาพกระทั่งได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน

เป็นบทเรียนจากแดนอินทรีเหล็กที่ พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศูนย์บริการทางการศึกษา รร.นรต. อยากมาเล่าเผื่อใช้ประกอบแนวทาง ปฏิรูปตำรวจเมืองไทย.

สหบาท

องค์กรตำรวจเยอรมนีปรับตัวอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่น พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศูนย์บริการทางการศึกษา รร.นรต. ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีโอกาสร่วมเดินทางไปดูงานตำรวจในรัฐบาวาเรียว่า ในอดีตตำรวจเยอรมนีถูกร้องเรียนมาก 29 ส.ค. 2560 10:45 29 ส.ค. 2560 10:45 ไทยรัฐ